About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg

2015
van der Steen, Paula
Meynen, Valerie
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
Men kan niet onder de vergrijzing uit. Er zijn ongeveer 100.000 personen met dementie in Vlaanderen. Tegen 2020 verwacht men dat dit met 30% gaat stijgen. 1/3de van de personen met dementie wonen nog thuis. 78% van de bevraagde mantelzorgers in deze bachelorproef heeft een negatieve houding ten op zicht van een woonzorgcentrum.

Het PWO-project Woonwijzer Dementie loopt over 3 jaar en wilt een inventarisatie maken van bestaande informatie over een dementievriendelijke omgeving in een thuissituatie. Het heeft als doel om een definitieve screeningstool te ontwikkelen.

Deze bachelorproef 'Als zorg een zorg wordt' is een onderdeel binnen het PWO-project. De noden en behoeftes van de mantelzorger van een persoon met dementie in thuissituatie is hierbij in kaart gebracht.

Via een vragenlijst 'Zicht op mantelzorg' zijn er 40 mantelzorgers geïnterviewd. Deze gegevens zijn anoniem verwerkt.

Onze bevinding is dat deze vragenlijst minder bruikbaar is binnen het ziekenhuis. Volgens ons is deze vragenlijst beter geschikt in de thuissituatie. Er dient een vertrouwensband opgebouwd te worden om de vragenlijst te vervolledigen.

TREFWOORDEN:
Mantelzorgers van personen met dementie in een thuissituatie
Noden en behoefte onderzoek
Open interview met vragenlijst.
COLLATIE: 112 pagina's waarvan 60 pagina's bijlagen
INHOUDSDESKUNDIGE:
Elke Van de Moortel
INHOUDSDESKUNDIGE eigen werkveld:
Herman Astrid, neuropsycholoog & dementiecoach, SFZ
Smaers An, hoofdverpleegkundige geriatrisch zorgprogramma, AZ, St Dimpna
CONTACT:
valeriemeynen@hotmail.com
paulavandersteen@hotmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
Als zorg een zorg wordt.pdf 8 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5482 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

van der Steen, P., Meynen, V. (2015). Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327007ce1bfb.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer