About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof

2015
Cordie, Nathalie
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Het veranderproject 'Onze bewoner is ook mijn bewoner' geeft het proces weer van de verschillende aspecten binnen een cultuurverandering wat leidt tot meer participatie en betrokkenheid in een organisatie. Dit door het introduceren van het bottom-up principe binnen de opstart van een nieuwe werkgroep in de organisatie van het woonzorgcentrum.
Om een verandertraject aan te gaan, worden verschillende thema's bekeken die invloed hebben op een cultuurverandering. Het theoretisch luik geeft in zijn eerste deel meer inzicht in mogelijke methodieken voor verandering. Een drietal methodieken worden nader bekeken en vergeleken. Van daaruit wordt een besluit geconcludeerd welke methodiek het meest voor de hand liggend is binnen de werking van het woonzorgcentrum.
Het tweede hoofdstuk geeft de emotionele reacties weer die zich voordoen bij een verandering.
Als derde hoofdstuk worden verschillende leiderschapsstijlen naar voren gebracht waarin de sterktes en zwaktes van iedere stijl belicht worden. Het besluit geeft weer welke voorgelegde stijl het best gehanteerd kan worden binnen het veranderproject.
Aansluitend worden de managementvormen top-down en bottom-up verder toegelicht in hoofdstuk vier. Niet onbelangrijk zijn de mogelijke culturen die er binnen organisaties heersen. Deze worden in het vijfde hoofdstuk nader bekeken.
Het laatste theoretisch luik geeft kort het gebruik van talenten binnen een organisatie weer, welke invloeden ze hebben en hoe ze het best toegepast worden.
Vanuit deze achtergrond start het verandertraject met een voorstelling van het woonzorgcentrum en wordt de gekozen methodiek naar voren gebracht. Volgens de acht stappen van Kotter vloeit het veranderproces doorheen de stappen met daarin de link naar bepaalde thema's uit de theorie.
De stappen geven een overzicht van de doorlopen fases binnen de praktijk. Ze zijn aangepast aan het proces en geven hierbij het proces weer met successen en valkuilen binnen ieder onderdeel. Daarnaast wordt er na iedere stap een voorstel gedaan naar de toekomst toe.
Een persoonlijke reflectie geeft een beeld weer over het doorgemaakte proces met daarbij de persoonlijke ervaringen en belicht waar het project zich momenteel bevindt en welke richting het verder uit wil.
Afsluitend wordt het gehele proces samengevat en een draaiboek opgestart met tips naar volgende werkgroepen toe.

Full text:
File Size Type Checksum  
eindwerk ZM.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5355 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Cordie, N. (2015). 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327027141d4d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer