About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Ergotherapeutische bijdrage aan de behandeling van vrouwen met borstkanker - Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek

2015
Maes, Sara
Vanswijgenhoven, Emilie
Socquet, Hannelore
Bogaerts, Lotte
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Ergotherapeutische bijdrage aan de behandeling van vrouwen met borstkanker - Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek

Door: Lotte Bogaerts, Sara Maes, Hannelore Socquet en Emilie Vanswijgenhoven

Promotor: Huget Désiron

Inleiding:
Kanker is wereldwijd één van de meest voorkomende aandoeningen. De behandelingen kunnen verschillende nevenwerkingen veroorzaken. De nevenwerkingen hinderen het dagelijks handelen van de persoon met (borst)kanker.
Doel: Deze bachelorproef beoogt de ergotherapeutische bijdrage gedurende de (na)behandeling van vrouwen met borstkanker in kaart te brengen.

Methode: Na een literatuurstudie naar relevante informatie aangaande ergotherapie bij oncologische revalidatie zal er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd worden. Dit onderzoek zal plaats vinden bij hulpverleners werkzaam binnen de oncologie in België en het Verenigd Koninkrijk. Zo zal dit onderzoek ook worden gevoerd bij een multidisciplinair team van het Nationaal MS Centrum. Deze kennis kan geïmplementeerd en meegenomen worden naar de oncologische afdeling. Patiënten met Multiple Sclerose zullen in kader van vergelijkbare functionele problemen bevraagd worden over het effect dat ergotherapeutische behandelingen hebben op het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Resultaten: De literatuurstudie biedt een beeld van de huidige kennis over ergotherapie bij borstkanker. Tijdens het kwalitatief onderzoek zijn ziekenhuizen gecontacteerd die een oncologisch revalidatieprogramma aanbieden. Zo werd een beeld gevormd van de aanpak bij vrouwen met borstkanker. De verschillende disciplines werden bevraagd over hun takenpakket en de visie op ergotherapie. Na de bevraging in het Nationaal Multiple Sclerose Centrum is de werking van het multidisciplinair team bestudeerd en hieruit kunnen belangrijke aspecten geselecteerd worden die een mogelijke toevoeging kunnen bieden aan de behandeling van oncologische patiënten.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2750 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Maes, S., Vanswijgenhoven, E., Socquet, H., Bogaerts, L. (2015). Ergotherapeutische bijdrage aan de behandeling van vrouwen met borstkanker - Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32705aea1f14.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer