About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Kleur in het onderwijs. Het begrip kleur in het vak Plastische Opvoeding

2015
Giannaroudis, Eleni
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In mijn zoektocht naar een gepast onderwerp voor mijn afstudeerproject stuitte ik al snel op het thema 'kleur'. In mijn opleiding volg ik twee vakken; Plastische Opvoeding (P.O.) en Project Kunstvakken (PKV). De link naar iets creatiefs was dus snel gelegd. Omdat ik in mijn eigen middelbare schoolcarrière negatieve ervaringen heb gekend met de lessen kleurenleer, wou ik eens kijken hoe die lessen in de rest van Vlaanderen verlopen. Ik vond de lessen verwarrend omdat ik in mijn eerste jaren een andere theorie kreeg aangeleerd dan toen ik vanaf de tweede graad in het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) zat. Deze ergernis zette zich nog verder in mijn opleiding toen ik in mijn stage lessen nog andere theorieën moest geven. Ik had de indruk dat mentoren hier licht over gingen en vroeg me dus af hoe dat kwam. En zo is mijn vraagstelling geboren: hoe verlopen de lessen kleurenleer in het Vlaams Secundair Onderwijs en naar wat voor didactisch materiaal zijn de leerkrachten op zoek? Mijn verkenningstocht was afmattend, ingewikkeld maar bovenal leerrijk en vruchtbaar.

Om na te gaan wat er al dan niet mis gaat in de lessen kleurenleer ben ik allereerst de leerplannen en eindtermen gaan ontleden. Wat staat er in? Waarin verschillen de leerplannen van de verschillende netten? Op dat moment was ik nog niet zeker wat voor didactisch materiaal ik zou gaan ontwerpen. Daarvoor had ik eerst nog de mening nodig van de personen die er het dichtst bij staan: de leerkrachten plastische opvoeding uit het Vlaams secundair onderwijs. Ik heb dan een enquête opgesteld waarin ik peil naar het soort van lessen, opdrachten,..
Met de opmerkingen van deze leerkrachten heb ik vervolgens een spel gemaakt dat naar mijn mening een duidelijk en globaal beeld van het fenomeen kleur biedt. Het spel is gemaakt voor de eerste graad A-stroom en zal een inleiding zijn voor een opdracht gekoppeld aan kleurenleer. Het spel neemt afhankelijk van het aantal deelnemers ongeveer vijftig minuten in beslag.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2552 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Giannaroudis, E. (2015). Kleur in het onderwijs. Het begrip kleur in het vak Plastische Opvoeding. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270a4582135.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer