About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het Engels vorstenhuis: Tudor

2015
Haesevoets, Heidi
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het huidige vorstenhuis van het Verenigd Koninkrijk is alom bekend. Zo heb je koningin Elizabeth II die nu 63 jaar aan het hoofd staat. Ken je ook haar voorgangers uit de zestiende eeuw?

In mijn afstudeerproject ga ik het namelijk hebben over het woelig Engeland vol intriges en samenspanning ten tijde van het Tudor-tijdperk. De grote man van zijn dynastie zal je ook wel kennen. Hendrik VIII, hij kwam in 1509 op de troon van Engeland nadat zijn vader van 1485 tot aan zijn dood de leiding had.

Met zijn eerste vrouw, Catharina van Aragon, aan zijn zijde begon hij als jonge man aan zijn heerschappij. Maar het was niet altijd even gemakkelijk, vol wantrouwen snakte Hendrik VIII naar een erfgenaam die er pas bij zijn derde vrouw, Jane Seymour, kwam. Doorheen zijn heerschappij hadden zes vrouwen de revue gepasseerd, elk met hun eigen karakter trekken en intenties.

Smachtend naar macht en vrije wil voerde Hendrik VIII verschillende verandering door. Als fervente katholiek eiste hij immers wel een nietigverklaring van zijn huwelijk met Catharina van Aragon. De paus van Rome weigerde dit echter. De opkomst van het protestantisme va her lutheranisme bracht hem de oplossing: zijn eigen godsdienst, het anglicanisme. Hij stichtte de Anglicaanse kerk (de Kerk van Engeland) op en liet het Parlement, via de Akte van Suprematie, hem tot Hoofd van deze kerk benoemen.

Zo bleek dat Hendriks regeermethode neigende naar het absolutisme. Hij draaide zijn hand er dan ook voor om om een voorbeeld te tonen tegen verraad. Velen, waaronder Anne Boleyn en Thomas More, zijn geëxecuteerd. De ene wegens hoogverraad en overspel, de andere wegens het niet erkennen van Hendriks macht.

Jaren later volgden al zijn ‘beroemde’ kinderen hem op. Edward VI werd koning op zijn negen jaar en bleef dit tot zijn zestiende. Hij was degene die het protestantisme toeliet tot Engeland. Nadien werd er tegen de protestanten een zware vervolging ingezet door zijn zus, Maria I. Zij was door en door katholiek, hetgeen haar voorheen vaak problemen gaf. Door deze koelbloedige vervolgingen kreeg ze dan ook de bijnaam ‘Bloody Mary’.

Wanneer Elizabeth I, Hendriks jongste dochter, aan de macht kwam, trok ze de Anglicaanse kerk weer naar zich toe. Ze beschouwde haarzelf als moeder van het anglicanisme en regeerde over een cultureel opbloeiend Engeland.

Deze overweldigende familie kende heel wat mislukkingen en successen.

Om leerlingen het een en ander over hen te leren, besloot ik een universeel of multifunctioneel spelbord te maken. Dit spelbord is een combinatie van Monopoly en Trivial Pursuit waarbij leerlingen aan de hand van vragen te beantwoorden punten kunnen scoren. Mijn vragen zijn gebaseerd op het leven tijdens de periode en van de Tudors. Van kennisvragen tot uitbeeldvragen…

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2315 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Haesevoets, H. (2015). Het Engels vorstenhuis: Tudor. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270ad3d2174.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer