About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Welke rekenmethode houdt het meest rekening met de kenmerken van kinderen met het syndroom van Down? Een vergelijking van rekenmethodes ten opzichte van de rekenlijn. Een literatuur- en praktijkonderzoek

2015
Mooren, Dennis
Appelen, Evelien
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Op 1 september 2015 start het eerste schooljaar waarop het M-decreet van toepassing is. Hierdoor krijgen kinderen met downsyndroom een kans om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Ze leren samen met leeftijdsgenoten allerlei schoolvaardigheden. Er is echter weinig literatuur te vinden over rekenmethodes voor kinderen met downsyndroom waardoor de onderzoeksvraag ontstaan is.

Doel: Het doel van dit onderzoek is nagaan welke rekenmethode het best toepasbaar is voor kinderen met het syndroom van Down.

Methode: Deze bachelorproef bestaat uit een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. Door na te gaan of de rekenmethodes inspelen op de leerpsychologie van deze kinderen kunnen we bekijken welke methode het best toepasbaar is. Er werd een vragenlijst verspreid via Downsyndroom Vlaanderen, ouders voor inclusie en stichting downsyndroom kern Eindhoven. Er worden 2 casestudies beschreven, waarbij de rekenlijn praktisch werd toegepast binnen een inclusief traject.

Resultaten: Binnen dit onderzoek wordt er beschreven wat rekenen inhoudt. De aspecten van downsyndroom en hun effect op het leren rekenen worden uitgediept. De manier van begeleiding van deze doelgroep wordt beschreven. Als laatste deel van de literatuurstudie worden enkele (ortho)didactische rekenmethodes beschreven en vergeleken met de rekenlijn. Voor het praktijkonderzoek wordt de rekenlijn toegepast bij 2 kinderen met downsyndroom in het inclusief onderwijs. Er wordt een marktonderzoek uitgevoerd naar gebruik en bekendheid van de rekenlijn.

Conclusie: Uit deze bachelorproef is gebleken dat de rekenlijn het best aansluit bij de kenmerken van kinderen met het syndroom van Down. Door de praktische toepassing is ook gebleken dat begeleiding een heel grote factor speelt om kinderen effectief te leren rekenen.

Trefwoorden: downsyndroom en rekenen, downsyndroom en ontwikkeling, inclusief onderwijs, reken en (ortho)didactiek. Zowel in Nederlands als Engels

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2393 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mooren, D., Appelen, E. (2015). Welke rekenmethode houdt het meest rekening met de kenmerken van kinderen met het syndroom van Down? Een vergelijking van rekenmethodes ten opzichte van de rekenlijn. Een literatuur- en praktijkonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327102972396.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer