About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Coaching van doelgroepmedewerkers binnen de sociale economie. Ontwikkeling van een functionerings- en evaluatieformulier

2015
Rubens, Lynn
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Titel: Coaching van doelgroepmedewerkers binnen de sociale economie
Door: Liesens Karolien en Rubens Lynn
Promotor: Vaes Pieter

Inleiding : Deze bachelorproef is ontstaan vanuit de vraag van vzw Gors om hun huidig evaluatie- en functioneringsformulier aan te passen aan hun noden en verwachten en rekening houdend met de nieuwe wetgeving omtrent sociale economie. De onderzoeksvraag die aan deze probleemstelling gekoppeld wordt, luidt als volgt: “Hoe kunnen de huidige evaluatie- en functioneringsformulieren van vzw Gors aangepast worden aan de noden en verwachtingen van de organisatie rekening houdend met het persoonlijk ontwikkelingsplan, opgelegd vanuit de nieuwe wetgeving?”

Doel: Het doel van deze bachelorproef is om een aangepaste versie af te leveren van deze formulieren die voldoen aan de noden van de vzw. Dit is nodig om de doelgroepmedewerkers die hier tewerkgesteld zijn correct te kunnen evalueren en bevragen omtrent hun functioneren

Methode: Voorafgaand aan het opstellen van de formulieren werd er een literatuurstudie gedaan om inzicht te krijgen in de voorwaarden waaraan kwaliteitsvolle evaluatie- en functioneringsformulieren moeten voldoen. Op basis van deze informatie werden nieuwe formulieren opgesteld waarna de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid getest werd in het werkveld. Hierna werd er een aangepaste versie van de formulieren gemaakt.

Resultaten: Er kan gesteld worden dat de ontworpen formulieren kwaliteitsvol en gebruiksvriendelijk zijn en voldoen aan de verwachtingen van alle betrokken partijen.

Conclusie: vzw Gors beschikt over een voor hen ontworpen functionerings- en evaluatieformulier. Voor een optimaal resultaat kunnen deze best minstens 1 keer per jaar afgenomen worden bij alle werknemers om een verandering in de resultaten waar te nemen en waar nodig bij te sturen.

Trefwoorden:
- sociale economie
- evaluatiegesprek
- functioneringsgesprek
- persoonlijk ontwikkelingsplan
- coaching

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2539 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Rubens, L. (2015). Coaching van doelgroepmedewerkers binnen de sociale economie. Ontwikkeling van een functionerings- en evaluatieformulier . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271236f2453.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer