About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een verkennend onderzoek naar het effect en de efficiëntie van eerstelijns ergotherapie voor kwetsbare thuiswonende ouderen

2015
Wellens, Sarah
Stouthard, Ludwina
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Titel: Een verkennend onderzoek naar het effect en de efficiëntie van eerstelijns ergotherapie voor kwetsbare thuiswonende ouderen.
Door: Stouthard Lieke en Wellens Sarah
Promotor: Vaes Pieter

Inleiding: Binnen de vergrijzing en de toenemende druk op het zorgstelsel is het wenselijk dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ergotherapie richt zich op het zo zelfstandig mogelijk maken van de cliënt. Het vergroten van hun zelfredzaamheid draagt bij tot hun veiligheid, welbevinden en levenskwaliteit.
Doel: Het doel van dit afstudeerproject is om na te gaan of eerstelijns ergotherapie bij kwetsbare thuiswonende ouderen boven 65 jaar, effectief en efficiënt is.

Methode: De effectiviteit werd onderzocht door middel van een literatuuronderzoek en een samenwerking met een huisartsenpraktijk waarbij aan vier personen gedurende tien weken ergotherapeutische interventies aan huis werden aangeboden. In het efficiëntie onderzoek werd de situatie tussen Nederland en België vergeleken en de praktijk getoetst door dertig cliëntgegevens van de Liberale Mutualiteit Limburg te analyseren.

Resultaten: Beide onderzoeken toonden een positieve uitkomst op zowel effect als efficiëntie van eerstelijns ergotherapie aan kwetsbare thuiswonende ouderen. Ook werd duidelijk dat België weinig of geen gegevens beschikbaar heeft om de rol van ergotherapie binnen de eerste lijn te duiden.

Conclusie: Eerstelijns ergotherapie belooft effectief en efficiënt te zijn. Er zijn te weinig gegevens om dit te staven, verder onderzoek is noodzakelijk.
Trefwoorden: effectiviteit, efficiëntie, eerstelijns ergotherapie, kwetsbare thuiswonende ouderen

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2821 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Wellens, S., Stouthard, L. (2015). Een verkennend onderzoek naar het effect en de efficiëntie van eerstelijns ergotherapie voor kwetsbare thuiswonende ouderen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32713193249c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer