About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het individu achter de doelgroepmedewerker binnen de Lokale Diensteneconomie. Ontwikkeling van een gepersonaliseerd functioneringsformulier

2015
Claassen, Dina
A-traject Bachelor ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Het nieuwe decreet Lokale Diensteneconomie (LDE) en het nieuwe Maatwerkdecreet zorgen voor heel wat bewegingen binnen de sociale economie, zoals de eis van doorstroom van de doelgroepmedewerker naar het Normale Economische Circuit (NEC), het nieuwe ‘rugzakprincipe’ en het implementeren van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).

Doel: Het doel van deze bachelorproef is om aandacht te schenken aan de persoon die achter de term ‘doelgroepmedewerker’ schuilt en een instrument te ontwikkelen dat hem in zijn LDE-werkproces ondersteunt.

Methode: Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen over structuur en inhoud van de sociale economie en meer bepaald de Lokale Diensteneconomie werd er voornamelijk literatuur verzameld uit websites van onder andere de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), Steunpunt Werk en Sociale Economie, en de Koepel Lokale Diensteneconomie. Het kwaliteitsonderzoek omvatte het verzamelen van gegevens door observatie, het samenstellen van een POP en een Hasselts Occupational Performance Profile (HOPP) van de LDE medewerkers in taverne Koe-vert te Kiewit.

Resultaat: Al deze gegevens hebben geleid tot het ontwerp van een op maat gemaakt functioneringsformulier voor de LDE medewerkers van de taverne.

Conclusie: Het verhogen van de slaagkansen van het LDE-traject indien er rekening wordt gehouden met de doelgroepmedewerker als persoon in al zijn aspecten is met deze bachelor proef niet bewezen. Verder onderzoek naar het duurzaam begeleiden van de doelgroepmedewerker is noodzakelijk als men streeft naar werk op maat.

Trefwoorden: Lokale diensteneconomie, doorstroom, doelgroepmedewerkers, functioneringsformulier.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2531 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Claassen, D. (2015). Het individu achter de doelgroepmedewerker binnen de Lokale Diensteneconomie. Ontwikkeling van een gepersonaliseerd functioneringsformulier . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327132d824a3.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer