About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Tablio: tablets in het onderwijs: informatica / ICT

2015
Vandermeer, Yannick
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Gedurende anderhalf jaar hebben meneer Vandenhoudt en ik samengewerkt rond het project Tablio. Het Tablioproject is een tweejarig PWO (praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek) dat onderzoek deed naar de meerwaarde van de tablet in het secundair onderwijs. Tablio houdt dit onderzoek op drie verschillende domeinen, namelijk tablets op mesoniveau, Algemene onderwijskundige toepassingen van tablets en Vakgebonden onderwijskundige toepassingen voor de onderwijsvakken Frans, economie, PAV, informatica en wiskunde. Meneer Vandenhoudt en ik namen delen aan het domein ‘Vakgebonden onderwijskundige toepassingen voor het onderwijsvak informatica’.

Tijdens de start van mijn afstudeerproject kwam ik te weten wat mijn taak zou zijn gedurende het Tablioproject. Ik moest twee prototypes maken waarbij de tablet een meerwaarde is in de lessen informatica. Nadat de prototypes gemaakt waren, moest ik deze gaan testen in secundaire scholen. In totaal zijn er 4 testings geweest en aan 3 van hen heb ik deelgenomen. Na elke testing heb ik een interview afgenomen van de leerkracht. Ik had telkens twintig vraagjes voorzien die opgesplitst waren in 5 criteria, namelijk theoretische kwaliteit, interne consistentie, externe consistentie, praktische bruikbaarheid en effectiviteit. Het interview werd ook telkens opgenomen met een tablet.

Elk interview heb ik vraag/antwoord uitgeschreven in een Worddocument. Nadat het interview was uitgeschreven, moest ik ook nog een verslag schrijven van elke les. Dit verslag moest ongeveer 1 pagina in beslag nemen. Bij dit verslag hoorde ook nog een scorekaart die ik moest invullen. De scorekaart bestond uit 5 verschillende criteria, namelijk theoretische kwaliteit, interne consistentie, externe consistentie, praktische bruikbaarheid en effectiviteit. Ik moest deze scorekaart invullen volgens mijn subjectieve mening.

Nu is het bijna 21 januari 2015 en dan moet ik mijn afstudeerproject gaan verdedigen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2474 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vandermeer, Y. (2015). Tablio: tablets in het onderwijs: informatica / ICT. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271dbd427cf.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer