About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Evaluatie bij plastische opvoeding: evalueren in de eerste graad A-stroom onder de loep

2015
Nijsten, Nathalie
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het thema van dit afstudeerproject is er gekomen omdat ik wat meer wil weten over het evalueren van plastische opvoeding. Ik merkte tijdens mijn stages dat dit niet zo eenvoudig is. Tijdens mijn zoektocht naar informatie over dit thema kwam ik te weten dat een school waar ik stage deed van de doorlichting de opmerking kreeg dat ze extra aandacht moest besteden aan evaluatie. Op die manier werd het mij duidelijk dat ik met dit thema iets zinvol in handen had.
Leerkrachten vragen zich wel eens af wat de beste manier is om te evalueren bij plastische opvoeding. Bestaat er zoiets als een perfecte methodiek om te beoordelen? Zo ja, hoe passen we die als leerkracht dan het best toe?

Tijdens mijn stages ondervond ik regelmatig moeilijkheden bij het evalueren van beeldend werk. Zowel product als proces zijn belangrijk, maar welk gewicht geef je aan beide? Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld om zelf uit te zoeken wat de geschikte methodes zijn om te evalueren: enerzijds omdat ik het een essentieel onderwerp vind voor mijn toekomst in het onderwijs, maar anderzijds ook uit pure interesse.

Aanvankelijk wilde ik een perfecte methode uitwerken voor het ASO, BSO, TSO en KSO. Al snel merkte ik dat deze materie te complex was voor een afstudeerproject, waardoor ik keuzes heb moeten maken. Uiteindelijk heb ik mij toegespitst op ‘Het evalueren van plastische opvoeding in het ASO, in de eerste graad’. Deze keuze heb ik gemaakt om de door te nemen leerplannen wat te reduceren, maar vooral omdat ik geloof dat alle methodes die in het ASO gebruikt worden ook bruikbaar zijn voor BSO, TSO en dat in elke graad.

Met dit afstudeerproject wil ik een duidelijk evaluatie-instrument bieden aan leerkrachten plastische opvoeding. Dit instrument hoort te helpen bij het evalueren van zowel het proces als het product van de leerlingen. Elke leerkracht kan zijn persoonlijke ervaring en kennis toevoegen aan mijn ondervindingen zolang de hoofdzaken van dit onderzoek behouden blijven in de evaluatie.

De informatie voor dit afstudeerproject heb ik voornamelijk gevonden in boeken, maar ook het internet was een grote hulp in mijn zoektocht naar info. Naast deze informatiebronnen heb ik nog meer kennis vergaard aan de hand van een enquête die ik aan tal van leerkrachten heb bezorgd en waarvan ik enkele aangevuld met expertise heb teruggekregen.
Deze expertise vormt het grootste aanknopingspunt voor het uitgewerkte evaluatie-instrument.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2994 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Nijsten, N. (2015). Evaluatie bij plastische opvoeding: evalueren in de eerste graad A-stroom onder de loep. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271e10327e4.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer