About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Kookkadvies en consult op maat in functie van zelfstandigheid in koken voor mensen met een beperking. Een terreinverkennend onderzoek

2015
Valvekens, Liselotte
Hilven, Sam
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Kookkadvies en consult op maat in functie van zelfstandigheid in koken voor mensen met een beperking - een terreinverkennend onderzoek

Door: Liselotte Valvekens en Sam Hilven
Promotor: Erwin Vanroye

Inleiding: Bereiden van maaltijden is een belangrijke dagelijkse activiteit. Personen met een beperking kunnen koken zien als een uitdaging. Niet meer kunnen koken leidt tot afhankelijkheid en verlies van autonomie. Hierdoor wordt een verminderd participatievermogen ervaren.

Doel: Het onderzoek is tweeledig. De eerste onderzoeksvraag gaat na wat de voorschriften zijn van Universal Design Principes rond de kookomgeving. De tweede onderzoeksvraag richt zich op de noden van personen met een beperking binnen de kooksituatie. Bovendien gaat deze na of gericht advies een oplossing biedt.

Methode: Allereerst werd een literatuuronderzoek voltooid omtrent Universal Design en ergonomie. Tijdens het kwalitatief onderzoek werden vragenlijsten afgenomen en kookworkshops georganiseerd. Hiermee konden individuele problemen en noden opgesomd worden. Uiteindelijk volgden huisbezoeken waarbij een checklist gehanteerd werd. Zo kon gericht advies geformuleerd worden in functie van hulpmiddelen en aanpassingen van de omgevingskenmerken van de keuken en dit op maat van de individuele gebruiker.

Resultaten: Naast de literatuurstudie, waarin de principes van Universal Design en ergonomie worden besproken, resulteert het kwalitatief onderzoek in een stramien waarmee de noden van personen met een beperking tijdens het koken in kaart gebracht kunnen worden en optimaal advies gegeven kan worden. Het geformuleerde advies richt zich voornamelijk op veiligheid, hulpmiddelen bij het uitvoeren van kookhandelingen en een optimale inrichting van de kookruimte.

Conclusie: Beide onderzoeksvragen zijn beantwoord. Er is wetenschappelijke literatuur gevonden, gericht op de eerste onderzoeksvraag. Het gevolgde stramien blijkt een goede aanzet te zijn om de noden van personen met een beperking in kaart te brengen en om advies en consult op maat te bieden.

Trefwoorden: Universal Design, ergonomie, zelfstandigheid, koken

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2416 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Valvekens, L., Hilven, S. (2015). Kookkadvies en consult op maat in functie van zelfstandigheid in koken voor mensen met een beperking. Een terreinverkennend onderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3272470f2988.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer