About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?

2015
Verheyden, Nele
Jacobs, Yannick
Verslegers, Ilse
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Titel: Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
Door: Ilse Verslegers, Nele Verheyden en Yannick Jacobs
Promotor: Myriam Westhovens

Inleiding: In het kader van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek Leefbaar wonen gingen we op zoek hoe het advies-dienstverlenend ADL-lokaal kan worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren. Dit als antwoord op de maatschappelijke veranderingen.

Doel: Deze literatuurstudie wil een antwoord geven op hoe de kwetsbare oudere ondersteund kan worden om zolang mogelijk thuis te blijven wonen en hoe toekomstige zorgverleners hun vaardigheden hierin kunnen ontwikkelen. Tot slot, hoe kunnen het ADL-lokaal en het H-OPP hiertoe bijdragen?

Methode: Databanken als Bohn Stafleu, Pubmed en EBSCO werden geraadpleegd, evenals boeken uit onze opleiding en uit de vakbibliotheek van de Hogeschool PXL. Er werden 50 bronnen geraadpleegd. De verkorte versie van het H-OPP werd getest en geëvalueerd tijdens de projectstages door studenten en zorgverleners.

Resultaten: Een eenduidige en allesomvattende definitie wie de kwetsbare oudere is werd niet gevonden. De doelgroep, het woonzorgdecreet en het ICF werden beschreven in functie van de dienstverlening, waarin de ergotherapeut overigens een steeds meer adviserende rol invult, vooral in de thuiszorg. Voorts werden er trainings- en vormingsprogramma’s met een ervaringsgericht karakter ontwikkeld voor gebruikers van het ADL-lokaal. De sterke punten en werkpunten van het H-OPP werden beschreven zodat het verder geïmplementeerd kan worden in het onderwijssysteem en bij de thuiszorgactoren. Het H-OPP presenteert zich als een veelbelovend middel, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Conclusie: Men is nog op zoek naar een consensus over de definitie van de kwetsbare oudere. De rol van de ergotherapeut is afgelijnd binnen de maatschappelijke verschuivingen. Het ADL-lokaal dient verder geïmplementeerd te worden in het onderwijssysteem en thuiszorgactoren. Verdere optimalisatie van het H-OPP is aangewezen.

Trefwoorden: Kwetsbare ouderen, woonzorgdecreet, skills labs, ervaringsleren, H-OPP

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
Handleiding - activiteitenanalyse.pdf 623 KB PDF MD5 Open file
Handleiding - handelingsfiche docenten.pdf 869 KB PDF MD5 Open file
Handleiding - handelingsfiche studenten.pdf 198 KB PDF MD5 Open file
BP-mantelzorger.pdf 605 KB PDF MD5 Open file
Handleiding - Instructiebundel-H-OPP.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5085 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Verheyden, N., Jacobs, Y., Verslegers, I. (2015). Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3272569629c7.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer