About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding

2015
Vanoirbeek, Yves
Snyers, Jessica
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Title: De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding.
Door: Jessica Snyers en Yves Vanoirbeek
Promotor: Ingeburg Digneffe. Copromotor: Myriam Westhovens

Inleiding: In ieder werkveld kan men gebruik maken van de deontologische code om zich te laten leiden in het professioneel handelen. Een deontologische code resulteert in een beroepscode die door machtsbronnen kan beïnvloed worden. Maar hebben laatstejaarsstudenten ergotherapie en ergotherapeuten in het werkveld kennis over de deontologische code?

Doel: Het doel van dit afstudeerproject is nagaan of ergotherapeuten in het werkveld en laatstejaarsstudenten ergotherapie beschikken over kennis van de deontologische code. Ook wordt er nagegaan of er informatie hierover gegeven wordt vanuit de opleiding en het werkveld.

Methode: Voor dit onderzoek heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden met de databanken Pubmed en Bohn Staffleu. Ook zijn er interviews afgenomen met het multidisciplinair team uit een ziekenhuis, een woonzorgcentrum en docenten ergotherapie uit de Hogeschool PXL. Tevens is er in deze school een enquête afgenomen bij de laatstejaarsstudenten ergotherapie.

Resultaten: Uit de interviews met ergotherapeuten in het werkveld is naar voren gekomen dat er kennis over de deontologische code en de patiëntenrechten gegeven werd vanuit de opleiding. Eenmaal in het werkveld ontvangt men weinig tot geen informatie. Een jaarlijkse opfrissing wordt als een mogelijke oplossing gegeven. In de resultaten van de enquête kan men zien dat laatstejaarsstudenten ergotherapie informatie krijgen over de deontologische code en de patiëntenrechten in de opleiding.

Conclusie: Er is voldoende informatie over de deontologische code en de patiëntenrechten in de opleiding voor de laatstejaarsstudenten ergotherapie. In het werkveld had men graag een jaarlijkse opfrissing ontvangen van informatie over de deontologische code en de patiëntenrechten daar deze als zeer belangrijk worden ondervonden.

Trefwoorden: Deontologische code, ergotherapie, ethische code, opleiding, werkveld

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachlorproef Yves & Jessica.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5787 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vanoirbeek, Y., Snyers, J. (2015). De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32727dbd2a61.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer