About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Onderzoek naar de btw-regelgeving voor de verschillende deelactiviteiten van een op te richten woonzorgcampus

2015
Es, Yorik
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Het woonzorgcentrum waarvoor wij deze proef uitvoeren, gaf ons de opdracht om na te gaan of ze btw-plichtig zouden worden voor bepaalde van hun activiteiten. Hierbij ging het vooral om de bouw van een cafetaria en het in gebruik stellen van wasautomaten. Om niet btw-plichtig te blijven moet art.44 van het W. BTW op hen van toepassing zijn.
Dit wil zeggen dat zij niet concurrentieverstorend mogen zijn en dus geen toegang aan derden mogen verlenen. Bovendien mag de omzet van het cafetaria 10% van de globale omzet van het OCMW niet overschrijden. Indien één van deze voorwaarden wordt geschonden, worden zij btw-plichtig. Dit maakte duidelijke probleemstellingen noodzakelijk.
Een eerste probleemstelling houdt in dat, om verder vrijgesteld te zijn van btw, de omzet 15 000 euro per jaar niet mag overschrijden .
Een voorbeeld: wanneer elke maaltijd ongeveer 7-8 euro kost en de cafetaria niet boven de 15 000 euro omzet mag komen, slechts 5 tot 6 maaltijden per dag mogen verkocht worden. Dit is natuurlijk een onrealistisch laag aantal.
Een tweede probleemstelling is dat, als ze vrijstelling van btw krijgen, ze in dit geval toch een GKS moeten aanschaffen, indien de omzet van de restaurant- en cateringdiensten 10% of meer bedraagt van de totale omzet van de horeca-activiteiten.
Een derde probleemstelling houdt in dat het algehele woonzorgcentrum dan gemengd btw-plichtig zou worden voor haar activiteiten. Tenzij men voor de cafetaria een aparte vennootschap zou oprichten en de cafetaria alleen btw-plichtig wordt, zodat het woonzorgcentrum vrijgesteld blijft.
Het voorlopige resultaat, onder voorbehoud, is dat ze vrijgesteld blijven van btw-plicht omdat ze de voorwaarden van art 44 WBTW nakomen. In de toekomst zou de reglementering eventueel kunnen wijzigen en wordt er aangeraden om naar een btw-kantoor te gaan. Hierover kan misschien een nieuwe bachelor proef geschreven worden.
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het woonzorgcentrum zich in eerste instantie geen zorgen hoeft te maken, maar dat ze voor verder onderzoek en informatie een btw-kantoor moeten raadplegen.

TREFWOORDEN:
-btw
-vennootschappe
-sociale zorg

COLLATIE:
46 pagina’s
14 pagina’s bijlage

CONTACT: Jens.ruysen@hotmail.com & esyorik@hotmail.com

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1913 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Es, Y. (2015). Onderzoek naar de btw-regelgeving voor de verschillende deelactiviteiten van een op te richten woonzorgcampus . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327330d32ccf.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer