About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Zoveel scholen, zoveel visies... Het pedagogisch project ontleed

2015
Magriet, Michelle
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Iedere school heeft zijn bij grondwet geregelde pedagogische vrijheid. Dit wil zeggen dat de school mag kiezen hoe zij hun pedagogisch of opvoedingsproject invult. Het decreet van 02 april 2004 is op basis van de grondwet, artikel 24, verplicht rekening te houden met de objectieve verschillen van de scholen. Volgens dit decreet is een pedagogisch project het geheel van de fundamentele uitgangspunten voor een school en haar werking, bepaald door de inrichtende macht. (Overheid, Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 2004) De koepel van de katholieke scholen legt de verantwoordelijkheid voor het invullen van een pedagogisch project volledig bij het schoolbestuur. Het officiële onderwijsnet geeft een aantal basisdoelen waaraan alle scholen zich moeten houden. Als laatste heeft het gemeenschapsonderwijs een overkoepelende pedagogische visie die de scholen als basis kunnen gebruiken. Deze pedagogische vrijheid is er niet zonder slag of stoot gekomen en ging ook gepaard met de strijd naar Vlaamse ontvoogding.
In een eerste hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de geschiedkundige achtergrond van het huidige Vlaamse onderwijs.

Vaak vind je binnen een straal van enkele kilometers meerdere scholen die elk deel uitmaken van een ander onderwijsnet, met ieder zijn eigen pedagogische invulling. Wanneer er een keuze tussen verschillende scholen gemaakt moet worden door ouders, jongeren of nieuwe leerkrachten zijn er verschillende factoren waarmee rekening gehouden wordt. Een antwoord vinden op de vraag “Is deze school iets voor mij?” is niet altijd even simpel. Het pedagogisch project kan hierbij een overtuigende factor zijn. Onmiddellijk rijst de vraag in hoeverre pedagogische projecten betekenisvol zijn voor buitenstaanders, specifiek voor toekomstige leerkrachten. In een tweede hoofdstuk kunt u de resultaten terugvinden van een kleinschalig onderzoek.

Iedere inrichtende macht, iedere school beweert anders en beter te zijn dan al de anderen. Hier past de bedenking of er fundamentele verschillen tussen pedagogische projecten op te merken zijn. In een laatste onderdeel van dit werk worden enkele exemplarische pedagogische projecten van de secundaire scholen binnen een afgebakend gebied, namelijk de stad Diest, besproken en vergeleken.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2287 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Magriet, M. (2015). Zoveel scholen, zoveel visies... Het pedagogisch project ontleed. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3275569a32f6.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer