About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier

2015
Pipers, Ellen
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Achtergrond: Verloskunde wordt gekenmerkt door onvoorspelbare piekmomenten, bovendien kan een fysiologische situatie plots omslaan in een pathologische. Daarnaast moeten ziekenhuizen tegenwoordig zowel de kosten drukken, als hoogstaande kwaliteitsvolle en patiŽntveilige zorg aanbieden. Door de hoger wordende werklast trekken vroedvrouwen steeds vaker aan de alarmbel.
Doel: Via een werklastmeting wordt berekend hoe groot de capaciteit aan vroedvrouwen idealiter moet zijn. Daarnaast wil dit project een aanzet zijn om vroedvrouwen te sensibiliseren over de patiŽntveiligheid bij piekmomenten, zodat zij tijdig hulp inschakelen. Op die manier kan samen met het team een actieplan opgesteld worden over het omgaan met piekmomenten.
Methode: Tussen 1 december 2014 en 28 februari 2015 werden alle bevallingen geregistreerd. Per dag en per uur werd bekeken wat op dat moment de zorgvraag was. Er werd een verkeerslichtsysteem ingevoerd, waarbij rood staat voor te weinig vroedvrouwen op dat moment, oranje staat voor nipt voldoende vroedvrouwen op dat moment en groen staat voor voldoende vroedvrouwen op dat moment.
Resultaten: Het gemiddeld aantal vroedvrouwen dat nodig was, lag respectievelijk op 2,3; 1,4 en 1,1 tijdens de vroege, late en nacht shift. Idealiter wordt het 85ste percentiel berekend, deze bedroeg respectievelijk 3,6; 2,4 en 2,0 vroedvrouwen per shift. In het weekend bedroeg het gemiddelde en het 85ste percentiel respectievelijk 1,4 (2,4); 1,0 (1,9); 0,9 (1,7) tijdens de vroege, late en nacht shift. Er waren veel onvoorspelbare piekmomenten, maar daarnaast viel het op dat vooral de vroege shift op weekdagen een zware werkbelasting had.
Conclusie: Het ziekenhuismanagement hanteert meestal de gemiddelde zorgvraag om het aantal vroedvrouwen dat nodig is te bepalen. Hierdoor is er in veel situaties een ontoereikend aantal vroedvrouwen. In de literatuur wordt aangeraden om het 85ste percentiel te hanteren. Dit zou in het Jessa Ziekenhuis betekenen dat, volgens de meting tussen 1 december 2014 en 28 februari 2015, er op weekdagen respectievelijk 4, 2 en 2 vroedvrouwen nodig zijn voor de vroege, late en nacht shift. Voor weekenddagen zijn er voor elke shift 2 vroedvrouwen nodig.
Implicatie voor leidinggevenden: Om een ideale vroedvrouwenbezetting te berekenen, wordt best het 85ste percentiel gehanteerd en niet het gemiddelde. Op deze manier wordt de kans op patiŽntveiligheidsrisico's verkleind. Vroedvrouwen dienen gesensibiliseerd te worden rond het tijdig inschakelen van hulp bij piekmomenten. Zij hebben de neiging om lang te wachten met hulp in te roepen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze zich flexibel opstellen.

TREFWOORDEN: werklast, bevallingskwartier, patient-to-midwife rat

INHOUDSDESKUNDIGE: Braeken, Sonja; zorgmanager, Jessa Ziekenhuis

CONTACT: ellen.pipers@hotmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
Meten is weten.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5117 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Pipers, E. (2015). Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32760dfb34b6.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer