About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De geschiedenis van Herkenrode herbeleven

2015
Dessard, Liessa
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
De middeleeuwen is voor de leerlingen van het derde jaar secundair onderwijs verplichte leerstof binnen het vak geschiedenis. Helaas is deze tijdsperiode voor hen vaak een ver-van- mijn-bed-show. Handboeken maken gebruik van voorbeelden die vaak niet tastbaar genoeg zijn en bovendien geven films vaak een vertekend beeld.

Het belevingscentrum van de abdij biedt ons de mogelijkheid om de periode van ca. 500 tot 1500 dichter bij de leerlingen te brengen. Met dit eindwerk ben ik dan ook op zoek gegaan naar hoe ik de middeleeuwen aanschouwelijker kan maken voor een derde jaar secundair onderwijs ASO, met de abdij van Herkenrode als leeromgeving.

In de literatuurstudie ben ik opzoek gegaan naar de geschiedenis van de abdij. Hierbij hebben we ons vooral toegespitst op de middeleeuwen met hier en daar enkele verwijzingen naar latere tijdsperiodes.

In het praktisch gedeelte van mijn eindwerk wordt dit tijdvak aanschouwelijker gemaakt. Ik koos voor interactieve werkvormen nl. een leerlingenbundel of een detectivespel. Daarenboven wordt het cultureel erfgoed van onze streek nog eens extra in het licht gezet.

Laat u meeslepen in het boeiende verleden van onze streek. Zo kunnen we de geschiedenis van Herkenrode herbeleven...

Full text:
File Size Type Checksum  
Eindwerk_Herkenrode_LiessaDessard.pdf 163 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4807 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Dessard, L. (2015). De geschiedenis van Herkenrode herbeleven. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3276a6ea361b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer