About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Tablets en apps in de lessen LO

2015
Hoho, Ulrike
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het eerste deel van mijn eindwerk bevat een literatuurstudie. Hierin wordt uitgelegd wat tablets en apps zijn, hoe ze werken en waarvoor ze dienen. Ook komt de link met het leerplan hierin terug. Het leerplan is immers van immens belang. Voor het lesthema tablets en apps in de lessen LO bestaan er op dit moment nog geen leerplandoelen. Wel kan er vakoverschrijdend gewerkt worden. Zo kunnen de eindtermen van ICT perfect gebruikt worden in de lessen LO. ICT wordt dus geïntegreerd in de sportlessen.
Binnen dit onderdeel van mijn eindwerk staat ook de bespreking van mijn applicaties uitgeschreven. De besproken apps zijn: Ubersense, De LO App, Teacher Kit, My Bracket, Seconds Pro, Easy Tag, Teamshake, Educreations, Scoreboard HD, Tango Remote. Bij deze bespreking staat wat de app is, voor wat het dient en de voor- en nadelen. De algemene voordelen die uit mijn studie gebleken waren, zijn: De betrokkenheid van de leerlingen verhoogt, het leerproces wordt verbreed en verdiept, de leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en het functioneel leren verhoogt doordat de leerlingen zich meer bewust zijn van eigen bewegingen.
Het tweede deel van mijn eindwerk bestaat uit voorbeeldlessen. Hierin kunnen verschillende aanpakken terug gevonden worden hoe de besproken apps geïntegreerd worden in de lessen LO. Door bijvoorbeeld de app Easy Tag te gebruiken, kunnen gekwetste leerlingen bij de les betrokken worden. Zij kiezen er een leerling uit die ze willen analyseren en kijken nauwlettend naar de bewegingen die deze leerling uitvoert tijdens deze lessen.
In het derde deel van mijn eindwerk staat de navorming die ik gegeven heb op de mentorendag. Tijdens deze sessie merkte ik dat de nood erg hoog was om bij te leren over tablets en apps voor de leerkrachten. Zij willen meer te weten komen over applicaties en hoe ze deze kunnen gebruiken.
Door alle ervaringen die ik tijdens het uitwerken van mijn eindwerk heb opgedaan, wil ik nog meer te weten komen over tablets en apps. Met dit eindwerk kunnen de leerkrachten perfect aan de slag. Het is een basis om het integreren van tablets en apps makkelijker te maken.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2657 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hoho, U. (2015). Tablets en apps in de lessen LO. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3277b25f3867.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer