About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek

2015
Es, Bjorn
Vanheeswyck, Sybren
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
Titel:
Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL in Diepenbeek

Auteur:
Bjorn Es
Sybren Vanheeswyck

Promotoren:
Ing. Gwen Vanheusden Hogeschool PXL
Ing. Wim Vandormael Hogeschool PXL

Het onderwerp van deze bachelorproef is het analyseren en verbeteren van het binnenklimaat van het PXL-TECH gebouw in Diepenbeek.
Het huidige probleem in het PXL-TECH gebouw is het slechte binnenlucht en het hoge energieverbruik. De slechte binnenlucht is vooral te wijten aan de hoge bezettingsgraad en de slechte ventilatie van het gebouw. Daarnaast is het hoge energieverbruik een gevolg van de vele technieken en mensen die aanwezig zijn in het gebouw.
De onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidt als volgt: “Hoe kan de binnenlucht en het energie aspect van het PXL-TECH gebouw verbeterd worden?”.
Deze bachelorproef bestaat uit twee doelstellingen. Het eerste doel is onderzoeken wat het huidige binnenklimaat in de leslokalen is en welke ventilatietechnieken er worden gebruikt. Het tweede doel is onderzoeken of het energieverbruik van de leslokalen verminderd kan worden m.b.v. de norm EN15232.
Om tot een oplossing te komen wordt er eerst onderzoek gedaan naar de problemen en wat de oorzaken ervan zijn. De oorzaken zijn: de slechte ventilatie, de hoge bezettingsgraad, de slechte sturing van de verwarming en de verouderde verlichting.
Het resultaat van deze bachelorproef is een methode om de luchtkwaliteit in een ruimte te loggen m.b.v. een Arduino microcontroller. Ook zijn er voorstellen geformuleerd om de ventilatie, verwarming en verlichting te verbeteren. Het ventilatie voorstel bevat een aantal kritische vergelijkingen tussen ventilatiesystemen. Hieruit is het meest geschikte ventilatiesysteem gekozen en uitgewerkt. Om het energieverbruik van de verwarming terug te schroeven is er een voorstel om gestuurde thermostaatkranen te gebruiken uitgewerkt. Ten slotte is er een onderzoek om de verlichting te verbeteren uitgevoerd.


The subject of this thesis is analyzing and improving the indoor climate. This project is applied to the PXL-TECH academy.
The present problem in the PXL-TECH building is the bad indoor air quality. The bad indoor air quality is due to the high occupancy rate and the under dimensioned ventilation system. There are also problems with the high energy consumption. This is due to the many different techniques and the high occupancy rate of people in the building.
The research question is: “How can we improve the indoor air quality and the energy consumption in the PXL-TECH academy?”.
This thesis is divided into two objectives. The first objective is analyzing the indoor air quality and inspecting the current ventilation system. The second objective is researching if there are ways to decrease the current energy consumption of the classrooms according to the EN15232 standard.
To provide a solution to the problems there is going to be research of the present problems and the causes of these problems. The causes are: the bad ventilation, the high occupancy rate, the bad control of the heating and the old lighting.
The result of this thesis is a measuring tool that can log the indoor air quality with an Arduino microcontroller. There will also be proposals to improve the current ventilation, heating, and lighting. The ventilation proposal contains a number of critical comparisons between ventilation systems. From these comparisons, the best suited ventilation system is chosen and worked out. To reduce the heating cost there is a proposal to install automatically controlled thermostatic radiator valves. Finally, there is a proposal to improve the lighting.

Full text:
File Size Type Checksum  
11305003_11305590_15.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
passiefscholen.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5182 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Es, B., Vanheeswyck, S. (2015). Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327ab2343e27.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer