About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'

2015
Nys, Aline
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Zoals iedereen weet, leven wij in een continu veranderende samenleving. Het is vaak niet simpel om met veranderingen om te gaan, ook niet voor bedrijven of andere organisaties. Bedrijven of organisaties willen hun werknemers graag voorbereiden op grote veranderingen binnen de samenleving of binnen de organisatie.
Om veranderingen tegen te gaan of om in te spelen op veranderingen gaan organisaties opleidingen voor hun werknemers voorzien. Het spreekt voor zich dat het geven van opleidingen veel tijd en geld kost, vooral voor de organisatie.
Een organisatie gaat daarom analyseren welke opleiding zij het best kunnen geven aan hun werknemers. Het staat vast dat er meerdere soorten opleidingen bestaan. Het soort opleiding dat men wil geven hangt af van de doelgroep en de wensen van de organisatie. Het is belangrijk om een goed zicht te hebben op de verschillende opleidingen. Door het kiezen en het toepassen van de juiste soort opleiding kan een organisatie veel geld uitsparen. Zo kan een organisatie ervoor kiezen om hun werknemers te laten ontwikkelen aan de hand van werkplekleren. Dit is een opleiding die plaatsvindt op de werkplek. Meestal wordt deze opleiding gegeven door een mentor. Een mentor is een ervaren werknemer binnen de organisatie die de kneepjes van het vak bijzonder goed kent.
Vooraleer men een opleiding kan geven moet men rekening houden met een aantal aspecten. Deze aspecten staan duidelijk uitgelegd in het opleidingsmodel van Thijssen. De cyclus bestaat uit negen stappen die onder te verdelen zijn in drie trajecten namelijk het voortraject, het kerntraject en het natraject. In het voortrajact zal men op zoek gaan naar de opleidingsbehoeften die de organisatie nodig heeft. In het kerntraject wordt nagegaan op welke manier we deze behoeften gaan invullen. In het natraject wordt meestal beschreven hoe men de opleiding gaat evalueren en op welke manier men de opleiding zal gaan opvolgen. Deze methode biedt het plannen en leiden van opleidingen binnen organisaties een duidelijke structuur aan. De cyclus van Thijssen zal dan ook uitvoerig besproken worden in dit eindwerk.
Het is belangrijk om na het geven van een opleiding het effect hiervan te achterhalen. Hiervoor kan men gebruik maken van het evaluatiemodel dat in dit eindwerk beschreven is namelijk het model van Kirkpatrick. Dit evaluatiemodel omvat vier niveau’s om de opleiding te evalueren. Het bijzondere aan dit model is dat Kirkpatrick nog een vijfde niveau toevoegd. Dit wordt niet niveau vijf genoemd maar niveau nul. Het is het laagste niveau omdat in deze fase van de opleiding de deelnemers afhaken. De andere niveau's hebben betrekking op de reactie van de deelnemers op het krijgen van een opleiding, de leerstof die de deelnemers hebben gekregen, het effect van de opleiding en de meerwaarde van de opleiding voor de organisatie in het algemeen.
Deze allesomvattende theorie heb ik proberen toe te passen op de productielijn van de RoadRunner. Eerst heb ik onderzocht welke de opleidingsbehoeften op deze productielijn waren. Dit heb ik aan de hand van interviews, gesprekken, vergaderingen en matrixen onderzocht. Hieruit bleek dat er heel veel workmanshipfouten gemaakt worden. Deze workmanshipfouten komen vooral door het niet correct hanteren van een momentsleutel. In samenspraak met andere werknemers binnen de organisatie en de directie van JLG Maasmechelen hebben we besloten om hier een interne opleiding over op te stellen. De aanpak hiervan komt voort uit een externe opleiding die twee werknemers van JLG hebben gevolgd. Deze twee werknemers zullen de interne opleiding leiden en geven aan de deelnemers. De HR-manager en ikzelf hebben geprobeerd om een algemene structuur op te stellen voor het geven van opleidingen. Bij deze structuur hoort onder meer een checklist voor de opleider.
Zo kan de opleider nagaan of hij niets vergeten mee te geven is.
Na dit alles heb ikzelf aan de hand van het evaluatiemodel van Kirkpatrick een evaluatieformulier opgesteld op de interne opleiding te beoordelen.

Full text:
File Size Type Checksum  
11305412_14.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
11305412_B7.pdf 19 KB PDF MD5 Open file
11305412_B10.pdf 762 KB PDF MD5 Open file
11305412_B13.pdf 424 KB PDF MD5 Open file
11305412_B3.pdf 438 KB PDF MD5 Open file
11305412_B8.pdf 66 KB PDF MD5 Open file
11305412_B6.pdf 783 KB PDF MD5 Open file
11305412_B11.pdf 368 KB PDF MD5 Open file
11305412_B14.pdf 956 KB PDF MD5 Open file
11305412_B12.pdf 446 KB PDF MD5 Open file
11305412_B5.pdf 324 KB PDF MD5 Open file
11305412_B1.pdf 287 KB PDF MD5 Open file
11305412_B4.pdf 361 KB PDF MD5 Open file
11305412_B2.pdf 91 KB PDF MD5 Open file
11305412_B9.pdf 181 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5617 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Nys, A. (2015). Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner'. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327b4dcd3f31.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer