About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle

2015
De Vliegher, Nicky
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
Titel:
Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle
Auteur:
Nicky De Vliegher

Promotoren:
Kris Vankriekelsvenne TI Automotive
Roel Hoeben TI Automotive
Ilona Stouten Hogeschool PXL

De stage gekoppeld aan deze bachelorproef heeft plaatsgevonden bij TI Automotive, een internationaal bedrijf met een vestiging in Beringen. Dit project handelt over de montage van een o-ring op een pulsatiebox, meer bepaald de controle hiervan.
De onderzoeksvraag van mijn bachelorproef is: “Hoe kan de o-ring montage geautomatiseerd worden met een controle?”
Het ontwerp van deze pulsatieboxen is in samenspraak gemaakt met het bedrijf Ford. Er zijn momenteel drie verschillende types van pulsatieboxen, deze verschillen namelijk van diameter en van het aantal te monteren o-ringen.
Deze montage gebeurt momenteel manueel door werknemers. Als gevolg hiervan blijven fouten niet uitgesloten. Ook neemt de vraag toe, waardoor een automatisatie meer rendabel zal zijn. De automatisatie die gerealiseerd is in dit project, is de montage van de o-ringen alsook de controle van de pulsatieboxen.
De focus voor deze bachelorproef ligt op het deelaspect visie. Dit omvat de kwaliteitscontrole van het gemonteerde product.
Dit eindwerk beschrijft het doorlopen traject om tot een werkbare oplossing te komen. Aangevuld met de nodige 3D tekeningen worden de toegepaste componenten beschreven. Een eerste indicatie voor wat betreft kostprijs, kan gebruikt worden voor een haalbaarheidsstudie.


The internship has been linked to this bachelor thesis at TI Automotive, an international enterprise with an office in Beringen. This project deals with the mounting of an o-ring on a pulsation box, in particular the control of it.
The research question for my bachelor thesis is: “How can the mounting of the o-ring be automated with control?”
The design of those pulsation boxes were made in consultation with the car manufacturer Ford. There are currently three different types of pulsation boxes, these differences are namely the diameter and the amount of o-rings to mount.
This mounting is currently done manually by operators. As a result, faults can’t be ruled out. Also the request increases, whereby an automation will be more profitable. The automation that is realized in this project, is the installation of O-rings as well as the control of the pulsation boxes.
The focus of this bachelor thesis is the aspect of vision. This includes the quality of the assembled product.
This thesis describes the methodology used to arrive at a workable solution. Supplemented with the used components that are described with some 3D drawings. A first indication as to the cost price, can be used for a feasibility study.

Full text:
File Size Type Checksum  
Scriptie_Nicky_De_Vliegher.pdf 26 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
PXL_Poster_EM_A3.pdf 1 MB PDF MD5 You have no access to this file.
Assembly montage - controle tekening.pdf 580 KB PDF MD5 You have no access to this file.

Dit eindwerk werd 4894 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

De Vliegher, N. (2015). Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327c337b40b2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer