About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!

2015
Menten, Evelien
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
BPSD of '˜Behavioural and Psychiatric Symptoms of Dementia' komt ongeveer voor bij 34-90% van de bewoners met dementie. Het begrip omvat gedragsmatige of psychiatrische symptomen, die bij dementerenden voorkomen en zich uiten als probleemgedrag. Dit vormt voor de bewoner, de familie maar ook de zorgverleners een extra werkdruk en werkbelasting. Uit onderzoek blijkt dat vaak de oplossing wordt gezien in antipsychotica of geneesmiddelen die dit probleemgedrag kunnen aftoppen. Niet alleen het negatieve bijwerkingenprofiel maar ook het ‘off label use’ (medicatiegebruik zonder indicatie) overschaduwen het gebruik bij ouderen. Uit een doctoraatstudie, blijkt dat bijna 1 op 3 bewoners in Vlaamse WZC, een antipsychoticum neemt en dit in 3 op 4 gevallen probleemloos kan afgebouwd worden.
Helaas wordt er eerder opgebouwd dan afgebouwd en liggen de percentagecijfers van 'algemeen medicatiegebruik' voor kwaliteitsindicatoren dus ook vrij hoog.
Gezien deze problematiek werd er op zoek gegaan naar projecten buiten de instelling (via veldonderzoek), die dit probleem reeds hebben willen aanpakken. Ook na een zorgvuldig literatuuronderzoek werden volgende vaststellingen gedaan.
Alvorens te beginnen aan een psychofarmaca-afbouw, moeten de niet-farmacologische interventies onder de aandacht gebracht worden voor het ganse team zoals 'persoons-en belevingsgerichte zorg', d.w.z. zorg bieden naargelang de noden en behoeften van de bewoners. Ook activiteiten en therapiën die bijdragen tot preventie en behandeling van probleemgedrag zoals muziektherapie, snoezelen en aromatherapie. Deze eerste fase is van groot belang voor het verzorgend/verplegend personeel en KEA-team die in rechtstreeks contact staan met de bewoner. Indien deze alternatieven goed gekaderd worden en er zich nog steeds probleemgedrag stelt, kan ook het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg ingeschakeld worden om per casus advies te krijgen van psychologen in dit probleemgedrag. Als deze procedure verankerd kan worden in het belang van een psychofarmaca-afbouw en deze ook toegepast wordt, kan men overgaan tot een medicatie-arme aanpak van antipsychotica.
TREFWOORDEN: nursing home, antipsychotics, BPSD

COLLATIE: 28 pagina's, met bijlagen 33 pagina's

INHOUDSDESKUNDIGE: Christophe Forier, hoofdverpleger, WZC Oleyck Landen

CONTACT : evelien_menten091@hotmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
BachelorproefEvelienMentenDEFI PDF.pdf 663 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5756 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Menten, E. (2015). Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid!. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327e13c3439f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer