About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Goalball integreren in het onderwijs

2015
Groven, Dietger
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In de lessen lichamelijke opvoeding hanteert de leerkracht telkens opnieuw dezelfde doelspelen. Volleybal, voetbal en handbal zijn sporten die iedereen elke jaar opnieuw voorgeschoteld krijgt. Hierbij zullen altijd de sterken uitblinken en meer aan bod komen. Tijdens deze lessen verstoppen de zwakkere leerlingen zich stiekem. Het beeld wat hierdoor telkens ontstaat, is het hevige spel van de sterkere leerlingen dat soms leidt tot een stevige trekpartij en eventueel tot ruzie en verbale conflicten tussen de leerlingen.

Om dit patroon te doorbreken wordt dit eindwerk goalball gepromoot met het oog op integratie in het onderwijs. Deze nog redelijk onbekende sport staat bekend bij visueel gehandicapte sporters en de fair play van deze sport is ook een grote troef. Niet alleen de sterkere leerlingen komen hier uitgebreid aan bod, maar ook de zwakkeren worden intensief bij het spel betrokken. Het is een aantrekkelijke sport voor zowel leerling als leerkracht.

De laatste jaren is er steeds meer bekendheid voor de sport zelf in Vlaanderen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Het Belgian Paralympic Committee. Er zijn verschillende clubs en externe instanties die tornooien organiseren. Om meer leerkrachten een duwtje in de rug te geven om deze sport in te lassen in hun lessen, is dit eindwerk tot stad gekomen. Ik hoop dat dankzij dit eindwerk de drempel om deze sport uit te proberen tijdens verlaagd wordt.

In het eerste deel zal er uitgelegd worden wat goaball juist is, wat de spelregels zijn en hoe het ontstaan is. Hierna volgt de uitleg waarom goalball een meerwaarde zou zijn in het onderwijs en welke doelen en eindtermen van het leerplan aan bod komen.

Verder komen er verschillende technieken en tactieken aan bod waarbij er verschillende oefeningen en spelvormen worden verduidelijkt, zodat leerkrachten zelf aan de slag kunnen gaan tijdens hun lessen.

Tot slot is er in het laatste gedeelte mijn praktijkervaring en lessenpakket die zo opgesteld zijn dat elke sportleerkracht of trainer er gebruik van kan maken. Er is voldoende oefenstof voorzien zodat de leerkracht de opbouw van de lessen zelf kan bepalen en naar zijn hand kan zetten op de manier zoals de lesgever verkiest.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2453 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Groven, D. (2015). Goalball integreren in het onderwijs. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327e436d43e5.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer