About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven

2015
De Bondt, Katja
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
De gezondheidszorg wordt actueel sterk beÔnvloed door de grotere zorgcomplexiteit, een kortere
opnameduur en de toenemende financiŽle druk. Deze factoren zorgen voor meer
zorgafhankelijkheid bij ontslag uit het ziekenhuis. In het streven naar kwaliteitsvolle zorg is een
degelijk ontslagbeleid en goede communicatie naar het ontslag toe noodzakelijk.
Dit eindwerk heeft als doel een multidisciplinair ontslaginstrument te ontwikkelen voor een
gestandaardiseerd en gestructureerd ontslagbeleid op de afdeling algemeen inwendige (verder
vernoemt als 4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart te Leuven. Hierbij is het noodzakelijk
reeds van bij opname te starten met een gepersonaliseerd ontslagbeleid. Om dit gestructureerd uit
te voeren wordt er beslist te werken met ontslagmappen waarin alle informatie per patiŽnt
gebundeld wordt. De mappen worden aangemaakt bij opname en bij ontslag meegegeven aan de
patiŽnt.
Deze bachelorproef is opgebouwd uit twee delen, een theoretisch en een praktisch gedeelte. De
literatuurstudie bevat veel verschillende aspecten die gelinkt worden aan het ontslagbeleid. Er
wordt aangehaald wat ontslagmanagement inhoudt, wat er verstaan wordt onder kwaliteit van zorg
en zelfmanagement. Verder wordt er aandacht besteed aan het wettelijk kader en de accreditering
volgens de Qmentum standaarden. Ten slotte wordt ook het achtfasen stappenplan volgens Kotter
toegelicht gezien dit de leidraad vormt voor het praktische gedeelte.
Het praktische deel beschrijft het verbeterproces, aan de hand van de acht fasen van Kotter, dat
werd opgezet om te komen tot het ontslagbeleid inclusief de ontslagmap en de verpleegkundige
ontslagprocedure en checklist opname en ontslag op de afdeling 4A.
Er is een eerste stap gezet om het ontslagbeleid op de afdeling 4A te optimaliseren, er is werk
gemaakt van standaardisatie en communicatie. Het is een basis om de multidisciplinaire informatie
te bundelen en mee te geven aan de patiŽnt bij ontslag. Het zorgt voor een veranderd denkpatroon
waarbij reeds van bij opname gekeken wordt naar het ontslag van de patiŽnt.

TREFWOORDEN: ontslagbeleid, ontslagmanagement, ontslagmap
COLLATIE: 47 pagina's, 8 bijlagen

Full text:
File Size Type Checksum  
Katja De Bondt.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5355 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

De Bondt, K. (2015). Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327e5c194408.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer