About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren

2015
Verstraeten, Chesney
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
Titel: Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren
Door: Chesney Verstraeten

Promotoren:
Erik Ouderits Deservis
Andy Camps Hogeschool PXL

Het onderwerp van deze bachelorproef is energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren. Deze bachelorproef wordt uitgevoerd bij de firma Deservis. Deservis biedt technische onderhoudscontracten aan, die precies op maat worden afgestemd.
De firma Deservis heeft een onderhoudscontract met 79 sites van een klant binnengehaald. Aangezien Deservis zich safe wil stellen inzake boetes en gebreken moet er op deze sites eerst een grondige inspectie gebeuren. Dit zowel op de elektrische HVAC-borden alsook op de technische installatie. Dit aangezien de boetes bij een inbreuk kunnen oplopen tot wel €700.000.
De onderzoeksvraag luidt dus als volgt: “Hoe kan men de reliability van de HVAC-borden in industriële installaties verbeteren?”
De doelstelling van deze bachelorproef is dat de elektrische problemen met betrekking tot de HVAC-borden naar boven komen en dat het volledige systeem betrouwbaarder wordt.
De werkwijze om dit systeem performanter te maken is als volgt:
 Situering van de V-borden en nakijken keuringsverslagen
 Borden nakijken met behulp van infraroodcamera
 Grondige analyse met behulp van infraroodsoftware
 Plannen van reparaties aan V-borden
 Uitvoeren van reparaties aan V-borden
 Controle met behulp van infraroodcamera
 Opstellen van een rapport
Na de inspectie worden deze gegevens grondig geanalyseerd met behulp van de infraroodsoftware en worden de eventuele gebreken getoond aan de klant. Men verwacht dat 30 à 40 procent van de borden in orde zijn. Na de analyse dient dit gerepareerd te worden op de kosten van de klant zodat Deservis hier verder niet voor aansprakelijk gesteld kan worden en de reliability toeneemt.


The title of this paper is as following: “Improving energy efficiency and reliability of HVAC-switchboards in industrial installations.” The internship is continued at the firm Deservis. Deservis provides specific technical maintenance contracts. Deservis stands in for a complete implementation; supervising, periodically maintenance, preventive maintenance which reduces costs. They also do the repairing of defects for each installation.
The firm Deservis has achieved the maintenance contract of 79 sites of our client. Deservis wants to make sure that they are safe on penalties and defects, so they first need to make a thorough inspection. This applies on the electric HVAC-switchboards as well as on the technical installation. These penalties can be up to € 700,000.
The research question is as following: “How can we improve the reliability of HVAC-switchboards in industrial installations?”
The purpose of this internship is that the electrical problems regarding to the HVAC-installations will come to the surface and that the entire system becomes more reliable.
The process making this system more efficient is as following:
• Location of the switchboards and check previous inspection reports.
• Inspect switchboards by using an infrared camera.
• Thorough analysis using infrared software.
• Make a planning to repair these switchboards.
• Performing repairs on the switchboards
• Control the switchboards using infrared.
• Preparation of a report.
After the inspection, these data are thoroughly analyzed using infrared software. If there are any faults, they are displayed to our client. We expect that about 30 to 40 percent of our inspected switchboards are okay. After this report the client should repair the installation and the switchboards so Deservis can start with a reliable maintenance project.

Full text:
File Size Type Checksum  
Verstraeten.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4904 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Verstraeten, C. (2015). Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327e81734440.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer