About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Leerlingbegeleiding in een sportschool

2015
Haenen, Didier
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Leerlingbegeleiding heeft een zeer voorname functie in hedendaagse scholen. De scholen trachtten het de leerlingen zo comfortabel mogelijk te maken om hun studies tot een goed einde te brengen. Dit is ook in de sportschool te Hasselt het geval, maar helaas verloopt dat niet altijd van een leien dakje.

Leerlingbegeleiding heeft als definitie “alle maatregelen om de ontwikkeling en het functioneren van de kinderen en jongeren in de schoolse context te bevorderen”. Het vormen van een definitie is eenvoudig, maar de materie van leerlingbegeleiding is dit allerminst. Leerlingbegeleiding heeft allerlei verschillende functies en tracht te streven naar een totaalpakket om de leerlingen te begeleiden.

Iedere persoon die in contact komt met de leerlingen heeft een functie in het concept leerlingbegeleiding. Dat wil zeggen dat iedereen op een bepaalde manier moet helpen om het proces wat de leerlingen doormaken, te doen slagen. Dit is duidelijk te zien in het ‘drie lijnen model’ waar elke persoon op een verschillend niveau en elk met zijn eigen functie aan bod komt.

Tot slot is er in de theorie nog het belang voor een school om steeds te blijven evolueren op het vlak van leerlingbegeleiding. Elke school zal steeds starten met een ‘reactieve’ aanpak en zal via de ‘preventieve’ aanpak trachtten te evolueren naar de ‘creatieve’ aanpak. Dit om te kunnen anticiperen op mogelijke en toekomstige problemen en niet meer achter de feiten te moeten aanlopen.

In de praktijk is de sportschool concreet bezig met het ontwikkelen van projecten om hun leerlingbegeleiding naar een hoger niveau te tillen. Er zijn reeds projecten zoals: anti-pesten, de groene leerkracht, studiekeuzebegeleiding,... waar de sportschool reeds mee bezig is. Maar er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk zoals bleek uit de enquête.

De leerlingen van de sportschool zouden graag wat meer hulp hebben bij het plannen van hun buitenschoolse activiteiten. Hiermee ben ik aan de slag gegaan en aan de hand van handelingsplannen en sessies van leren leren is het perfect mogelijk om de leerlingen hier verder in bij te staan. De school probeert nu geleidelijk aan dit toe te passen in hun totaalpakket.

We kunnen concluderen dat leerlingbegeleiding een levenslang proces is waarbij je als school moet blijven leren en evolueren. De leerlingen horen steeds centraal te staan en worden geholpen met hun studieproces, met als doel het begeleiden van leer-, studie-, beroepskeuze- en sociaal-emotionele processen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2403 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Haenen, D. (2015). Leerlingbegeleiding in een sportschool. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327ed87844ba.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer