About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Ergotherapeutisch belang van werken met narratieven in de geestelijke gezondheidszorg/narratief leren

2015
Van Campfort, Inez
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Binnen de geestelijke gezondheidszorg is het wenselijk dat psychofarmaca gedoseerd wordt in de toekomst. Verder is een combinatie van psychofarmaca en psychotherapie aan te bevelen. De narratieve benadering is een vorm van psychotherapie. Binnen deze benadering, die focust op het levensverhaal van de cliënt, kan de ergotherapeut via een ergotherapeutische interventie een meerwaarde zijn voor het herstel van de persoon.

Doel: Het doel van dit afstudeerproject is om het effect na te gaan van het gebruik van narratieven binnen een ergotherapeutische interventie bij personen met een persoonlijkheidsstoornis cluster B en C.

Methode: De effectiviteit van het onderzoek werd onderzocht door middel van een literatuuronderzoek en projectstage in het psychiatrisch ziekenhuis Asster. Aan deze projectstage namen 8 deelnemers deel bij wie de ergotherapeutische interventie is toegepast om het levensverhaal te bekomen. Als ergotherapeutische interventie is gekozen voor de toepassing van ergotherapeutische modellen. Verder is het maken van een tijdslijn en het verdiepen van de gekozen sleutelmomenten onderzocht als effectieve manier van werken voor een narratieve benadering.

Resultaten: Het onderzoek toonde aan dat het werken via een narratieve benadering een meerwaarde is voor het herstel van personen met een persoonlijkheidsstoornis cluster B en C. De narratieve benadering werkt inzicht gevend vanuit ervaringen uit het heden en verleden. Werken met narratieven vanuit een ergotherapeutische interventie is effectief om tot een herstel te komen.

Conclusie: De narratieve benadering belooft efficiënt en effectief te zijn. Het onderzoek is te kleinschalig om het te veralgemenen naar de gehele populatie maar de resultaten lijken veelbelovend waardoor verder onderzoek wordt aanbevolen.

Trefwoorden: narratieve benadering, persoonlijkheidsstoornissen, effectiviteit, ergotherapie, ergotherapeutische interventies

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2474 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Campfort, I. (2015). Ergotherapeutisch belang van werken met narratieven in de geestelijke gezondheidszorg/narratief leren. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82152d530e301537aea1f510082.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer