About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Arbeidsintegratie bij jongvolwassene Ba’alei Teshuvah

2015
Brachfeld, Katia
Neuhauser, Liora
Reichman, Sara
Kogan, Debora
A-traject Bachelor ergotherapie

Abstract :
Arbeidsintegratie bij jongvolwassene Ba’alei Teshuvah

Door: Katia Brachfeld, Debora Kogan, Sara Reichman en Liora Neuhauser
Promotoren: mevr. Christine Smeets en mevr. Mimi Market

Inleiding: Jongvolwassene joden die kiezen om een meer religieuze levensstijl aan te nemen (Ba’alei Teshuvah genoemd), kunnen op meerdere vlakken uitdagingen ervaren. Eén van die domeinen is de integratie van religie en werk. Deze bachelorproef is gericht naar het onderzoek van de inbreng die de instellingen die Ba’alei Teshuvah begeleiden, leveren op dat vlak.

Doel: Het doel van het onderzoek is om de moeilijkheden in kaart te brengen en om een overzicht te bekomen van de werkwijzen die de verschillende instellingen hanteren bij het omgaan met de integratie van religie en werk. Daarenboven is getracht om een ergotherapeutisch model voor te stellen als ondersteuning voor het coachen op vlak van arbeid.

Methode: Voor deze bachelorproef is zowel een literatuuranalyse gedaan als een onderzoek met acht participanten die in het veld van kiruv staan. Daarbij werd gebruik gemaakt van interviews en elektronische vragenlijsten.

Resultaten: Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er meerdere tools bestaan voor het analyseren van werk en religie en dat spiritualiteit en religie een positieve invloed hebben op arbeid. Vanuit het onderzoek zijn gelijkenissen en verschillen aan bod gekomen tussen de instellingen. Overheersend bleek dat ze allen het welzijn van Ba’alei Teshuvah op de voorgrond plaatsen en dat ze eveneens geloven dat Ba’alei Teshuvah hun professionele ambities kunnen waarmaken in combinatie met de studie van de Thora.

Conclusie: Er is weinig informatie verkregen over de specifieke uitdagingen waarmee de Ba’alei Teshuvah te kampen hebben omtrent religie en arbeid en over de wijze waarmee de instellingen daarmee omgaan. Vanuit ons onderzoek kunnen we wel het volgende vaststellen:
- De moeilijkheden die zowel de kiruv instellingen als jongvolwassene Ba’alei Teshuvah ervaren op het domein van arbeid en religie zijn gevarieerd en persoons- en omgeving gebonden.
- De specifieke organisaties hanteren elk hun eigen visie en werkwijze.
- Sensibilisatie en educatie van het individu staan voorop.
- Integratie in het werkveld behoort niet tot de prioritaire doelstellingen van de kiruv.
- De kiruv instellingen staan open voor het voorstel van het MOHO als ondersteunend model voor arbeidsintegratie.

Trefwoorden: jongvolwassene, Ba’alei Teshuvah, arbeidsintegratie

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2590 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Brachfeld, K., Neuhauser, L., Reichman, S., Kogan, D. (2015). Arbeidsintegratie bij jongvolwassene Ba’alei Teshuvah. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82152d530e301537aee530600a2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer