About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een analyse naar de mate van overeenstemming van het huidige curriculum professionele bachelor verpleegkunde met de specifieke noden van de doelgroepen in onze huidige maatschappij

2015
Heyvaert, Liesbeth
Vanroy, Sarina
Epding, Eva
Armirotto, Mercedes
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Deze bachelorproef is een analyse naar de huidige noden die heersen in onze maatschappij, om hiermee een vergelijking te kunnen maken met het curriculum van de opleiding professionele bachelor verpleegkunde van Hogeschool PXL. In dit werk worden er tien doelgroepen onderscheiden waarvan er eerst een uitgebreide literatuurstudie werd gedaan om de huidige noden in de maatschappij binnen deze doelgroepen te bestuderen. Na deze literatuurstudie wordt het huidige curriculum van de opleiding professionele bachelor verpleegkunde hiermee vergeleken. Uit deze vergelijking zal blijken in welke mate het curriculum overeenstemt met de noden in de maatschappij en of er eventuele suggesties zijn om het huidige curriculum aan te passen.
In de bachelorproef worden tien doelgroepen onderscheiden:
1. geneeskunde en specialistische geneeskunde
2. heelkunde en specialistische heelkunde
3. moeder en kind
4. gehandicaptenzorg en chronische zorg
5. geestelijke gezondheidszorg
6. ouderenzorg
7. thuiszorg
8. pediatrie
9. revalidatie
10. welzijnszorg en preventieve zorg
Elke doelgroep bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretisch gedeelte bestaat uit een cijferanalyse, maatschappelijke relevantie en toekomstvisie. Het praktisch gedeelte bestaat uit het aanbod in het curriculum, de vergelijking tussen het curriculum en de maatschappij en een algemeen besluit met eventuele suggesties ter verbetering van het curriculum.
Conclusie: De opleiding verpleegkunde van de hogeschool PXL doet het nog niet zo slecht. Het is terecht dat de visitatiecommissie wijst op een te ziekenhuisgeoriƫnteerde invulling. In acht van de tien doelgroepen sluit het curriculum goed aan met de maatschappelijke noden. Voor twee doelgroepen zijn er nog wat werkpunten voor de opleiding.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2688 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Heyvaert, L., Vanroy, S., Epding, E., Armirotto, M. (2015). Een analyse naar de mate van overeenstemming van het huidige curriculum professionele bachelor verpleegkunde met de specifieke noden van de doelgroepen in onze huidige maatschappij. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c8100154151ebfc400aa.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer