About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Hoe beeldend werk betekenis geven? & Hoe beeldend werk betekenis geven?

2015
Camilleri Gioia, Heleen
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Wat is betekenis en hoe kan betekenis in een beeldend werk tot stand komen? Samen met het onderzoek naar hoe titels mee betekenis kunnen geven, wordt er onder andere onderzocht hoe andere kunstenaars dit aanpakken. De nadruk komt doorheen de scriptie steeds meer op deze titels te liggen. Dit komt omdat ik mij tijdens dit proces bewuster wordt van de naamgeving en hierdoor ook meer beroep ben beginnen doen op titels om mijn werk te duiden. Doorheen het onderzoek koppel ik mijn resultaten terug naar mijn eigen werk. Hierdoor komt het wel eens voor dat ik werk van anderen vergelijk met het mijne.
In het begin van mijn onderzoek stel ik mij de vraag wat het ervaren van een kunstwerk inhoudt, van daaruit onderzoek ik wat betekenis eigenlijk is en wat we hiermee bedoelen. Hierbij wordt er ook bekeken of de betekenis van een werk kan veranderen, doorheen de tijd of door de plaatsing in een andere setting. In hetzelfde hoofdstuk bekijken we hoe titels kunnen verduidelijken en zelfs deel kunnen uitmaken van het werk. Als voorbeeld wordt de naamgeving bij René Magritte besproken. Het onderzoek breidt zich vanaf dan meer uit naar titels en er wordt gekeken naar naamgeving bij hedendaagse kunstenaars. De nadruk wordt vooral gelegd op onconventionele titels, titels uit de populaire cultuur en werken zonder titel. Na een kort hoofdstuk over het auteursrecht bij titels, komen we bij een kort overzicht van mijn eigen werken. Van hieruit bespreek ik mijn werk grondig en bekijk ik naar de wijze waarop ik mijn titels geef.
Als conclusie beantwoord ik de onderzoeksvraag door mijn laatste werken onder de loep te nemen. Ik kan besluiten dat dit onderzoek een impact gehad heeft op de manier waarop ik betekenis aan mijn eigen werken geef en de wijze waarop ik hierbij titels gebruik.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2227 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Camilleri Gioia, H. (2015). Hoe beeldend werk betekenis geven? & Hoe beeldend werk betekenis geven? . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c81001542da4734100cf.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer