About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een verwoording van de chaos - Een vertoning

2015
Coenen, Gijsbert
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Dit artikel tracht ik een zo zinvol mogelijke inkijk te leveren in mijn werk; een film, genaamd “Een Vertoning”. Met Een Vertoning probeer ik mijn kijk op het leven op intuïtieve wijze uit te beelden. Het is één mogelijke interpretatie van het leven, één mogelijke uitbeelding van de realiteit, één mogelijke ordening van de chaos. Dit leidde tot een absurd, filmisch maar desondanks geloofwaardig tafereel dat zijn waarde vindt in het ontbreken van een begrijpelijk kader: het is een autonome werkelijkheid gefundeerd op onzin. Daarom is een duidelijke omschrijving van Een Vertoning waardeloos, ze zou een te definitieve zin geven aan het tafereel en zo zijn fundering onderuit schoppen. Een Vertoning is een ordening die enkel te begrijpen is als chaos. De enige tekstuele inkijk die zinvol is voor mijn werk is een tekst die hetzelfde doet als mijn werk: een mogelijke ordening geven aan de chaos.
Dit doe ik a.d.h.v. de vraagstelling: “Hoe verhoudt mijn werk “Een Vertoning” zich tot de realiteit?” Want de uitbeelding van Een Vertoning mag dan wel absurd zijn, ze is niet willekeurig. Ze heeft wel degelijk een verhouding tot de realiteit, hoe absurd dan ook. Deze verhouding probeer ik te benaderen met het begrippenpaar “presentatie en representatie” en later “ritme”. Wat ritme betreft wend ik me tot de notie van ritme zoals veelvuldig en diepgaand uitgewerkt door Gilles Deleuze. , Tenslotte concludeer ik dat een concrete analyse niet vluchtig genoeg is om als waarheid te aanschouwen. Als waarheid is ze te definitief om een plaats te vinden in de steeds veranderende chaos.

Full text:
File Size Type Checksum  
Coenen.pdf 5 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4829 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Coenen, G. (2015). Een verwoording van de chaos - Een vertoning. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c81001542da9fc970174.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer