About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

What are you waiting for?

2015
Quanjel, Maureen
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Mensen wachten gemiddeld een half uur per dag. Wachten is dan ook een grote ergernis van veel mensen. Dit onderzoek richt zich op de verschillende facetten van het wachten, uitgevoerd voor verschillende mediums. Aan de ene kant kan wachten gezien worden als een vervelende, eentonige, alledaagse ervaring. Door het toepassen van verschillende uitkomsten uit theoretische on¬derzoeken naar de subjectieve wachttijdbeleving is een beeldend onderzoek opgestart. Door deze vervelende aspecten te vergroten binnen een film, in combinatie met bekende wachtgeluiden, ont¬staat er een wachtfilm waarbij de toeschouwer gedwongen wordt om te blijven wachten. Door het oneindig maken van dagelijkse handelingen, wordt het wachten immers doelloos. Juist door het zo te ontwerpen dat elk beeld zowel het begin alsook het einde van de film kan zijn, heeft de toeschouwer geen idee hoelang het wachten zal duren.

Daarnaast is geprobeerd om het wachten als iets moois te visualiseren. Door het tonen van abstracte fotografie, gemaakt op plaatsen waar daadwerkelijk gewacht is, kan het wachten tevens worden getoond als een prettige ervaring. Deze beelden zijn zowel gevisualiseerd als posters, alsook in een boek waarbij het wach¬ten wordt uitgedrukt in tekst.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2304 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Quanjel, M. (2015). What are you waiting for?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c81001542daa154e01c5.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer