About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De complexiteit van letters. Alledaagse complexiteit visualiseren. Dyslexie als persoonlijke complexiteit

2015
Verhoeven, J├Ârgen
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Dit onderzoek dient als zoektocht naar de verbeelding van een alledaagse complexiteit die zich eigen heeft gemaakt van mij: dyslexie. Het onderzoek spitst zich toe op het weergeven van een persoonlijk beperking, wat tot uiting komt in de zoektocht naar een eigen beeldtaal. Het begrip dyslexie dient als metafoor voor de verbeelding van mijn alledaagse complexiteit. Dyslexie bestaat uit een gebrekkige spelling en leesbeperkingen, wat voor problemen zorgt in het dagelijks leven. Dyslexie kent verschillende variaties die bij iedereen persoonlijk zijn, waardoor er geen algemeen beeld te vormen valt. De bekomen weergave berust dus op het persoonlijk beleven van dyslexie.

Mezelf moeilijk kunnen uitdrukken in woorden komt voort uit mijn dyslexie. Het vertaalt zich in visuele experimenteren, voor het bekomen van een relevante context. Het beeld gaat samen met een bepaalde methodiek, die tijdens het onderzoek verfijnd werd. Het beeld dient niet alleen als een eindresultaat, maar ook als een vertrekpunt. Het lettergevoel binnen de experimenten zorgt voor het ontdekken van mijn context.

In dit onderzoek wordt het begrip alledaagse complexiteit gezocht in kunstenaars en vormgevers. Hiervoor worden onder andere Ellsworth kelly, Paul Elliman, Wim Crouwel, Navid Nuur en Guy Rombouts als een belangrijke inspiratiebron gezien. Er wordt gekeken naar de abstracte vertaling van het alledaagse binnen een beeld. Evenals de alledaagse benadering van het alfabet tegenover zijn oorspronkelijk doel. De besproken werken worden onmiddellijk tegenover mijn onderwerp gereflecteerd. Het onderzoeken van beeldtaal heeft geholpen bij het vormen van mijn persoonlijke beeldtaal.

De bekomen letterbeelden kunnen we zien als een poging tot het verbeelden van mijn persoonlijke alledaagse complexiteit. Een algemene juiste weergave hiervan is niet mogelijk door de grote persoonlijke verschillen binnen dyslexie. De methodiek zorgt voor een verfijnde omgang binnen het eindresultaat. Daarboven wordt het alfabet vormelijk benaderd, maar ik hou de suggestie vrij voor interpretatie.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2561 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Verhoeven, J. (2015). De complexiteit van letters. Alledaagse complexiteit visualiseren. Dyslexie als persoonlijke complexiteit. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c81001542daa1f8101e9.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer