About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De introductie van tools en handvaten vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in het dagcentrum van Daidalos vzw
dc.creator : Moors, Britt
dc.subject :
dc.description.abstract : Deze bachelorproef handelt over een onderzoek naar handvaten vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet die een meerwaarde kunnen bieden in het dagcentrum van Daidalos vzw. In het theoretische gedeelte van dit eindwerk wordt er informatie aangeboden over verschillende aspecten van agressie en de methodiek Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet van Haim Omer. Voor de uitvoering van het onderzoek werd er gekozen voor kwalitatief onderzoek aan de hand van diepte-interviews. Er werd bij de begeleiders van het dagcentrum gepeild naar de incidenten die ze in het dagcentrum tegenkomen, de manier waarop ze ermee omgaan en de kennis omtrent de gedachtegang van Haim Omer. Door deze interviews te verwerken, kwamen de onderzoeksresultaten tot stand. Door deze resultaten kwam ik tot de conclusie dat er door de begeleiders op een goede, effectieve manier wordt omgegaan met agressie-incidenten en dat er onbewust al verschillende tools vanuit Nieuwe Autoriteit worden toegepast. Echter kon dit verbeterd worden en konden er nog meerdere tools en handvaten worden ge´mplementeerd.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c58f59e507a8
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer