About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De wereld van de Exchange Traded Products

2016
Deferm, Tobias
Mezzanotte, Thomas
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Het laatste decennia is de vraag naar en het aanbod van beleggingsproducten enorm toegenomen. Omwille van de grote interesse naar Exchange Traded Products (ETP’s), zijn er steeds meer financiële instellingen en tussenpersonen die deze producten aanbieden aan hun klanten. Weinig beleggers weten echter wat deze producten precies inhouden. Daarom heeft deze bachelorproef als doel om op een duidelijke en structurele manier een globaal overzicht te geven van alle aspecten van de ETP’s.

Via een literatuuronderzoek wordt er een zo goed mogelijk beeld geschetst van alle aspecten van de ETP’s. In dit onderzoek komen de recente ontwikkelingen, de geschiedenis, de verschillende soorten, de verhandelbaarheid, de koersvorming, de voor- en nadelen, de aanbieders, de risico’s, de kosten, het dividendbeleid, de fiscaliteit van ETP’s en de bekendste markten waarop ETP’s zich bevinden aan bod.
Als eigen onderzoek werd er een casestudy uitgevoerd. In dit onderzoek kocht een belegger een Exchange Traded Fund-portefeuille (meerdere ETF’s) en enkele Exchange Traded Commodities (ETC’s) aan en werd de evolutie van deze ETP’s opgevolgd. Hieruit kon geconcludeerd worden dat de wisselkoers en de marktomstandigheden zowel een positief als een negatief effect kunnen hebben op het rendement, een eventuele dividenduitkering altijd een positief effect heeft en de transactiekosten altijd een negatieve invloed hebben op het rendement.
Concluderend werd er een kort overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van ETP’s en voor welke beleggers het geschikt is om te beleggen in ETP’s.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1518 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Deferm, T., Mezzanotte, T. (2016). De wereld van de Exchange Traded Products. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c5283b0155c52b54590046.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer