About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Sociale media in de lessen niet-confessionele zedenleer

2016
Vandeweyers, Nel
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In de huidige maatschappij is de computer, tablet of smartphone, niet meer weg te denken. Mensen kunnen op een enorm snelle manier informatie met elkaar delen. Sociale media zijn voor heel wat mensen essentieel in het dagdagelijkse leven. Heel wat leerlingen, maar ook leerkrachten, lijken niet zonder deze snelle vorm van communicatie te kunnen. De manier van lesgeven is de voorbije twintig jaar enorm veranderd. Zeker op vlak van ICT-gebruik zijn heel wat werkvormen aangepast. In het onderwijs begint het gebruik van sociale media stilaan binnen te sijpelen. Net daarom gaat deze bachelorproef over het gebruik van sociale media in de les.

In 2014 gebruikte al 41% van de leerkrachten sociale media tijdens de les (Apestaartjaren, 2015). Leerkrachten die niet weten hoe sociale media te integreren in de les kunnen deze bachelorproef als een leidraad gebruiken. Meer specifiek wordt de volgende vraag beantwoord: “Hoe kunnen sociale media zinvol geïntegreerd worden binnen het vak niet-confessionele zedenleer?”.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de afspraken die gemaakt moeten worden om deze lesmethodiek te ondersteunen; hoe ICT geïntegreerd kan worden; op welke manier sociale media gebruikt kunnen worden tijdens de les en hoe er gekozen kan worden tussen de verschillende platformen van sociale media.

Er wordt verduidelijkt hoe Facebook geïntegreerd kan worden in de klas en Twitter is het tweede medium wat toegelicht wordt. Omdat deze platformen bij heel wat leerlingen en leerkrachten bekend zijn, was de keuze gauw gemaakt. Vaak voorkomende vragen die hierbij opduiken zijn: Hoe kan een dagelijks gebruikt medium ingezet worden tijdens de lessen? Hoe kunnen de leerlingen aangesproken worden in hun leefwereld?
Naast deze twee zeer bekende platformen is er gekozen voor een derde wat minder bekend platform, maar zeker niet minder goed, Padlet, ook wel papier voor het web genoemd. Dit is een handig online bord voor de leerlingen.
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden werden enkele sociale media getest tijdens de stages.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1662 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vandeweyers, N. (2016). Sociale media in de lessen niet-confessionele zedenleer. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c5434d9902cd.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer