About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het analyseren en ontwikkelen van een lesgeefmethode snowboarden voor zesjarige kinderen

2016
Hermans, Ellen
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Als laatstejaars student aan de PXL-Hogeschool in Hasselt is het één van de opdrachten om een bachelorproef uit te werken rond een bepaald thema. In dit onderzoek heb ik getracht om bestaande snowboardmethodes te analyseren en daarna zelf een methode te ontwikkelen voor zesjarige kinderen, rekening houdend met hun fysieke en motorische capaciteiten. De koppeling tussen deze elementen is de rode draad doorheen deze bachelorproef.

Deze bachelorproef werd ontwikkeld in samenwerking met de federatie Sneeuwsport Vlaanderen. Alle analyses en bevindingen werden door mezelf gemaakt in samenwerking met mijn promotor Stijn Urkens, lector lichamelijke opvoeding aan de PXL Hogeschool in Hasselt. Het gehele onderzoek werd onderbouwd door een grondige literatuurstudie die zowel een beeld schetst van het Vlaamse snowboardlandschap als van de competenties van een zesjarige.

De resultaten en conclusies van deze bachelorproef dienen een informatiebron te zijn voor ouders die hun kind willen leren snowboarden. Het ontwikkelde lespakket moet ervoor zorgen dat ouders hun kind zelfstandig kunnen leren snowboarden. Daarnaast kan het een ruggensteun zijn voor snowboardmonitoren die eens een andere invalshoek van het snowboarden willen benaderen.

Naast het ontwikkelde lespakket kan er in deze bachelorproef ook informatie gevonden worden over de fysieke en motorische competenties van een kind van zes jaar oud. Het is immers zo dat voor het ontwikkelen van het lespakket, geweten moest zijn wat een kind van zes jaar allemaal kan. Verder werd ook gekeken naar bestaande methodes om te kijken wat er in het Vlaamse snowboardlandschap leefde. Ook daar worden conclusies uit getrokken die snowboardliefhebbers kunnen informeren.

Deze bachelorproef zorgt voor een uniek concept waarbij ouders een kind zelfstandig kunnen leren snowboarden. De duidelijkheid en de makkelijke hanteerbaarheid zijn de absolute troeven van dit lespakket. Daarnaast zorgt het voor een frisse kijk op wat er in Vlaanderen leeft rond snowboard. Verder koppelt het de competenties van een zesjarige aan een zelfontwikkelde lesgeefmethode.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1757 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hermans, E. (2016). Het analyseren en ontwikkelen van een lesgeefmethode snowboarden voor zesjarige kinderen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c543c0b603dc.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer