About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Verzekering objectieve aansprakelijkheid ten opzichte van brand en ontploffing

2016
Güngörmüs, Betül
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
In het dagelijkse leven komen wij vaak terecht in publiek toegankelijke gebouwen. Zoals scholen, fuiven, bioscopen, restaurants, ziekenhuizen,... Maar vaak zijn we ons er niet van bewust welke gevaren wij kunnen oplopen en wat de gevolgen ervan kunnen zijn in geval van brand.
Indien deze situatie zich toch voordoet, dan zullen we ons afvragen of de slachtoffers gedekt zijn ? Zo ja, tot welk bedrag? Ook is het belangrijk om te weten door wie deze verzekering verplicht afgesloten moet worden en hoeveel premie ze ervoor moeten betalen.
Deze bachelorproef bestaat ten eerste uit een voorafgaande literatuurstudie wat betreft een geschiedenis en een algemene definitie over de verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing.
We hebben ons verdiept op de premieberekening en op de inhouden van polissen. Waarbij wij enkele maatschappijen met elkaar hebben vergeleken om een overzicht te hebben over waar de gelijkenissen zitten en op welke manier de maatschappijen zich proberen te onderscheiden van de anderen.
Bovendien wordt er besproken op basis van welke factoren de schadevergoeding berekend wordt en welke stappen de verzekeringsnemer moet ondernemen in geval van schade.
Daarnaast wordt er nagegaan welke sancties eraan verbonden zijn, indien ze deze verplichte verzekering niet hebben afgesloten.
Via een kwalitatief onderzoek, nl. deskresearch, database-analyse en interviews komen we uiteindelijk tot een eindresultaat.

TREFWOORDEN:
-brandverzekering
-verplicht
-publiek toegankelijk

COLLATIE:
39 pagina’s
18 bijlages

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1531 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Güngörmüs, B. (2016). Verzekering objectieve aansprakelijkheid ten opzichte van brand en ontploffing. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c573c8d8003e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer