About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding

2016
Verheyen, Lotte
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
In deze bachelorproef worden de onderzoeksvragen, 'Wat is de visie van (kwetsbare) ou-ders omtrent huiswerk?’ en 'Hoe kan huiswerkbegeleiding drempelverlagend gemaakt wor-den?’ behandeld. Hiervoor is er een vergelijkende studie opgestart. Er wordt gebruik ge-maakt van diepte-interviews zodat de taalbarričre voor kwetsbare ouders geen rol speelt en omdat er geen voorbedachte antwoorden waren. Uit de studie bleek dat de visie van kwetsbare- en modale ouders niet in die mate verschillen enkel de nuttigheid van huiswerk wordt meer in vraag gesteld door de modale ouders. Bij de modale en kwetsbare gezinnen komen problemen rond huiswerk voor. Die problemen beďnvloeden de visie van de ouders. Ten slotte zijn er effectief drempels ontdekt bij de kwetsbare gezinnen omtrent huiswerkbe-geleiding. Vooral bekendheid en informatie omtrent het aanbod zijn de grootste drempels.

Full text:
File Size Type Checksum  
Verheyen_Lotte_Bachelorproef.pdf 792 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4429 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Verheyen, L. (2016). Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c573f58a00b5.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer