About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De schooltas, onmisbaar of miskend? Hoe is het gesteld met het atlasgebruik in secundaire scholen?

2016
Aerts, Lisa
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Op vraag van de uitgeverij Plantyn heb ik een onderzoek gedaan naar het atlasgebruik in secundaire scholen. Als eerste heb ik een online enquête opgesteld die via mail werd verzonden naar de leerkrachten aardrijkskunde. Deze enquête bevatte verschillende onderwerpen, deze gaan van algemene vragen over het atlas- en kaartgebruik, tot het gebruik van de digitale atlas. Op deze enquête heb ik een respons van 124 antwoorden. De resultaten van deze enquête heb ik verwerkt in verscheidene grafieken.

Enkele opvallende resultaten zijn als volgt; de algemene atlas van Plantyn wordt het meeste gehanteerd binnen het secundair onderwijs. In het merendeel van de ondervraagde scholen beschikt elke leerling over één atlas op school, de leerlingen worden wel verplicht tot het aankopen van een atlas om thuis oefeningen af te maken of om de vaardigheden te studeren voor overhoringen.
Ook opvallend is dat maar 20% van de leerkrachten elke les de atlas gebruikt. De leerkrachten geven aan dat voor hun het belangrijkste is dat de leerlingen een legende correct kunnen benoemen en dat de leerlingen de inhoudsopgave en de register op een correcte manier hanteren. Gedurende drie jaar heb ik stage gedaan voor het vak aardrijkskunde en wat me erg is opgevallen dat het grote merendeel van de leerlingen de inhoudsopgave of de register helemaal niet gebruikt, maar eerder doelloos begint te bladeren. Jammer, want dit is een vaardigheid die de leerlingen zeker zouden moeten kunnen en ook hier worden de leerlingen zeker op beoordeeld.
Het is me doorheen mijn stagejaren erg opgevallen dat sommige leerlingen het moeilijk hebben met het ontleden van kaarten. Dit wordt bevestigd in mijn onderzoek: 73% van de leerkrachten geven aan dat de leerlingen geen gebruik mogen maken van een stappenplan of kijkwijzer. Toch ben ik er zeker van dat als de leerlingen het hier moeilijk mee hebben en als ze dit gedurende een tijd kunnen/mogen gebruiken, het nadien een automatisme wordt.
Slechts een 30% maakt gebruik van de bijhorende digitale atlas, dit omdat het voor veel leerkrachten moeilijk is zonder een bijhorende ondersteuning zoals bv. bijscholingen of een handleiding. Zowel de ondervraagde leerkrachten als ikzelf weten dat de digitale atlas enorm veel mogelijkheden kan aanbieden, bv. het projecteren van kaarten voor de leerlingen en de kaarten worden regelmatig aangepast zodat de leerlingen niet om de zoveel jaar een nieuwe atlas moeten kopen. Helaas biedt de digitale atlas nog enkele nadelen aan zoals bv. geen zoomfunctie, geen zoekfunctie, kaarten zijn niet kopierbaar of printbaar. Dit is in het kort een samenvatting van de resultaten van de enquête.

De resultaten van de enquête heb ik nadien vergeleken met enkele aardrijkskundige bronnen. De vaststelling is dat hier grote verschillen tussen te vinden zijn.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1693 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Aerts, L. (2016). De schooltas, onmisbaar of miskend? Hoe is het gesteld met het atlasgebruik in secundaire scholen?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c576861106d5.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer