About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De toekomstige leerkracht LO als onderwijzer binnen het buitengewoon onderwijs. In hoeverre beantwoordt de opleiding aan de PXL aan de noden van docenten LO in het buitengewoon onderwijs?

2016
Weerts, Lou
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Nadat ik via mijn opleiding regelmatig in contact ben gekomen met leerlingen met een beperking, leek mij dit een interessant onderwerp om mijn bachelorproef over te maken. Leerlingen met een beperking hebben evenveel recht op goed onderwijs als andere leerlingen. Ook de lessen LO horen hierbij. Vaak is het zo dat leerlingen met een beperking motorisch minder begaafd zijn. Deze leerlingen vormen voor docenten LO een extra uitdaging om op een passende manier les te geven. Er zal creatief omgegaan moeten worden met lesmateriaal, regels en ruimte.
In het buitengewoon onderwijs kan er ook prima gewerkt worden aan de ontwikkelingsdoelen die zijn vastgesteld. Toch zal de docent erg creatief moeten zijn om te zorgen dat alle ontwikkelingskansen van de leerlingen geoptimaliseerd worden. Ook wordt er van de docent LO veel creativiteit gevraagd om voor elke leerling een programma op maat te maken zodat de leerling zichzelf toch kan blijven ontwikkelen, ook op motorisch en lichamelijk vlak.
Tijdens mijn stages en werk is gebleken dat de didactische vaardigheden niet toereikend zijn om de doelgroep, leerlingen in het buitengewoon onderwijs, optimaal te kunnen bedienen. Dit is ook gebleken uit een enquête onder oud-studenten.
In deze bachelorproef formuleer ik vanuit een theoretisch kader, gecombineerd met de praktische behoeftes geuit in deze enquête, alsook mijn eigen waarneming, een aantal conclusies en aanbevelingen voor de opleiding docent LO.
In de bachelorproef wordt beschreven welke sporten er allemaal aangeboden kunnen worden. Daarna beschrijf ik welke vakinhoudelijke en vakdidactische voorbereiding op het buitengewoon onderwijs gedaan wordt door de PXL Hogeschool. Vervolgens staat beschreven waaraan de enquête moest voldoen die gebruikt is om gegevens te verzamelen. De resultaten van deze enquête worden ook beschreven. Tot slot geef ik een aantal conclusies en aanbevelingen voor de opleiding.

Ik durf met enige voorzichtigheid te zeggen dat mijn conclusies en aanbevelingen een meerwaarde zijn voor de verdere vormgeving van het curriculum voor de opleiding docent LO.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1724 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Weerts, L. (2016). De toekomstige leerkracht LO als onderwijzer binnen het buitengewoon onderwijs. In hoeverre beantwoordt de opleiding aan de PXL aan de noden van docenten LO in het buitengewoon onderwijs?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59a1fd11310.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer