About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Organisatie evenement. Beachtennistornooi

2016
Hansoul, Jasper
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Als tennistrainer op T.C. Basveld te Zonhoven ben ik voor de eerste keer in contact gekomen met beachtennis. Ik vond het een leuke ervaring en het onderwerp interesseerde me meteen. Dit was de motivatie om beachtennis als onderwerp voor mijn bachelorproef te gebruiken.

Beachtennis is niet echt een bekende sport in Vlaanderen, toch wordt de sport de laatste jaren steeds populairder in de provincie Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. In Limburg is de sport minder bekend en zijn er weinig spelers die aan beachtennistornooien deelnemen. Hier zou ik graag verandering in willen brengen.

Met mijn bachelorproef wil ik vooral achterhalen of er wel degelijk interesse is in beachtennis in Limburg en of een goede tennisspeler vanzelfsprekend ook een goede beachtennisser is.

Het eerste gedeelte gaat over een literatuurstudie waarin de verschillende basistechnieken van het beachtennis en het verschil tussen tennis en beachtennis aan bod komt.

Het tweede gedeelte is hoofdzakelijk praktisch gericht. Dit deel geeft weer hoe ik mijn beachtennistornooi georganiseerd heb en geeft een antwoord op de twee onderzoeksvragen hierboven aangehaald.

Het derde deel gaat over de voorbereidingen van het Belgisch Kampioenschap beachtennis dat 10 en 11 september georganiseerd zal worden in Basvelden.

Om mijn interesse voor beachtennis te delen met tennisspelers en sporters in het algemeen, heb ik een beachtennistornooi georganiseerd zodat deze leuke sport bekender wordt voor een breder publiek. Door het organiseren van dit tornooi heb ik zelf veel ervaring kunnen opdoen over hoe je een tornooi het beste organiseert. Dit is zeker een meerwaarde geweest voor mijn opleiding.

Om voldoende spelers en eventueel ook ervaren beachtennissers aan te trekken wou ik ook graag een officieel beachtennistornooi organiseren. Een goed georganiseerd tornooi zou bovendien een motivatie zijn voor alle deelnemers om misschien eens opnieuw deel te nemen aan een beachtennistornooi of om regelmatiger te beachtennissen.

Om me te verdiepen in het beachtennis heb ik op 29 mei 2015 en op 13 mei 2016 één beachtennisles gegeven aan de tweedejaars studenten Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie. Hierdoor kon ik het niveau van een sportief aangelegde persoon die voor de eerste maal in contact komt met beachtennis inschatten.

Daarnaast heb ikzelf deelgenomen aan een beachtennistornooi in Antwerpen om ervaring op te doen die ik kon gebruiken voor de organisatie van mijn eigen tornooi.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1528 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hansoul, J. (2016). Organisatie evenement. Beachtennistornooi. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59b0f9b14c3.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer