About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.



Doks PHL
Doks XIOS



Open Archives Initiative
Home

Een groot huis. Een gezellige thuis? Belang van behoud van het bestaande sociale netwerk van ouderen na de verhuis van de eigen woning naar een woonzorgcentrum

2016
Belmans, Veerle
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
Onderwerp In deze bachelorproef werd gezocht naar het effect van de verhuis naar een woonzorgcentrum op de contacten die ouderen hebben met mensen uit hun reeds bestaande sociale netwerk. Uit wetenschappelijk onderzoek in AustraliŽ blijkt dat 75% van al de ouderen die naar een woonzorgcentrum verhuizen een vermindering in het aantal sociale contacten met familie en een verandering in de vorm van sociaal contact ondervindt. (Minichiello, V., 1989) In de United States werd na onderzoek gevonden dat het gemiddeld aantal bezoekjes van familie en vrienden aan de ouderen afnam met 45% na opname in een woonzorgcentrum. (Port, L., C., et al., 2001)
Toepassing Uit de resultaten van deze bachelorproef worden verschillende remmende en stimulerende determinanten van contact besproken. Niet alle determinanten zijn beÔnvloedbaar, maar aan degenen die wel beÔnvloedbaar zijn kan het woonzorgcentra werken.
Doel Met de onderzoeksvraag "Welke veranderingen aan contacten uit het bestaande sociale netwerk ervaren ouderen door de verhuis van hun eigen woning naar een woonzorgcentrum?" wordt dus gepeild naar de verandering in frequentie van contacten, maar evenzeer naar andere veranderingen in sociale relaties. Door een antwoord te geven op deze onderzoeksvraag, wordt de lezer alert gemaakt op het gevoel van verlies dat de ouderen kunnen doormaken. Daarbovenop laat het de lezer ook nadenken over hoe ze in hun dagelijkse handelen een bijdrage kunnen leveren aan het 'open huis' idee.
Methode Om antwoorden te geven op deze vragen werd op zoek gegaan naar wetenschappelijke kennis vanuit de literatuur. Daarnaast werden er binnen het praktijkproject van deze bachelorproef negen diepte-interviews gehouden met bewoners van woonzorgcentrum Witte Meren.
Besluiten Uit Vlaamse leefsituatieonderzoeken bij 75 plussers blijkt dat het aantal contacten met verschillende relatiecategorieŽn procentueel afneemt na de verhuis naar een woonzorgcentrum. Een tweede verandering is de verschuiving in de hiŽrarchie van het contactpatroon van ouderen. Bij de thuiswonende ouderen is er meer contact met buren, vrienden en kennissen dan met broers of zussen. Wanneer de ouderen verhuizen naar een woonzorgcentrum draait dit om. De derde verandering is dat daar waar mensen bezoek kregen en zelf op bezoek gingen, ze in het woonzorgcentrum vaak zelf niet meer op bezoek gaan. (Jacobs, T., Vanderleyden, L., Vanden Boer, L., 2004) (Pauwels, K., Vanden Boer, L., 2005) Ook uit de resultaten van de diepte-interviews met bewoners is de bevinding te halen dat het afscheid moeten nemen van een eigen en gekende omgeving verdriet doet. Het onderhouden van sociale relaties met mensen uit deze gekende omgeving van thuis, heeft een positieve invloed op het welbevinden van de ouderen. In de bevindingen van de diepte-interviews zijn twee categorieŽn van 'determinanten van contact' terug te vinden. Namelijk stimulerende en remmende determinanten. Verschillende stimulerende determinanten zijn 'nabijheid', 'hechtheid', 'graag in het woonzorgcentrum zijn' en 'gezelligheid'. De remmende determinanten zijn 'lange reisafstand' en 'gezelligheid van thuis is weg', maar ook 'zelf niet op verplaatsing kunnen gaan', 'niet tot last willen zijn', 'druk leven', 'verkleining van het sociale netwerk' en 'drempelvrees'.

TREFWOORDEN: ouderen, woonzorgcentra, sociaal netwerk
COLLATIE: 58 pagina's

INHOUDSDESKUNDIGE: Sterckx Ellen, adjunct-diensthoofd ergotherapie, WZC Witte Meren

CONTACT: belmans.veerle@gmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4411 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Belmans, V. (2016). Een groot huis. Een gezellige thuis? Belang van behoud van het bestaande sociale netwerk van ouderen na de verhuis van de eigen woning naar een woonzorgcentrum. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59da4fd161d.




©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer