About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

PREZO Woonzorg: verbetering van kwaliteit in een WZC. Op weg naar een kwaliteitsvol (in)continentiebeleid

2016
Kennis, Gwendolyn
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Daar de ouderenzorg een sector is in volle ontwikkeling, is het van belang dat hier sneller en beter ingespeeld kan worden op de noden en behoeften van de cliënt van morgen. Deze noodzaak voelde ook de VZW Amaté. Vandaar dat er gekozen werd om aan de slag te gaan met PREZO Woonzorg, een integraal kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie, het borgen en verbeteren van kwaliteit en certificering in de woonzorg. De doelstelling van deze thesis is het onderzoek naar de rol van de leidinggevende in dit project, met als praktijkvoorbeeld het uitwerken van het domein incontinentie.

Incontinentie is een thema met een grote weerslag binnen de zorg. Vaak wordt hier te weinig bij stilgestaan, door bijvoorbeeld een 'pamper aan en gedaan’ houding. Terwijl een goede aanpak van dit probleem kan leiden tot een verbetering op alle vlakken, zowel een stijging qua comfort als een daling van de gevolgkosten.

In april 2014 is het WZC Sint-Jozef aan de slag gegaan met PREZO Woonzorg. Het werd duidelijk dat bij de start te weinig is gewerkt aan communicatie, betrokkenheid en het creëren van een draagvlak. Vandaar dat er gekozen is voor een nieuwe aanpak, namelijk 'appreciative inquiry’. Deze aanpak zorgde voor een meer ’ bottom-up’ i.p.v. een 'top-down’ benadering. Er werd vertrokken vanuit sterkten en de medewerkers werden zo meer betrokken in het project.

Vervolgens werd er een stuurgroep samengesteld die de stakeholders in kaart heeft gebracht en een nulmeting heeft uitgevoerd m.b.t. het domein incontinentie. Uit deze nulmeting zijn enkele 'quick wins’ naar boven gekomen. Dankzij deze 'quick wins’, werd het doel van PREZO Woonzorg zichtbaarder voor de medewerkers. Uit deze kleine successen kan dan weer verder gebouwd worden. Nadien zal de werkgroep starten voor het uitwerken van het verbeterplan om zodoende deze te implementeren en nadien te kunnen borgen.

Doorheen het ganse traject van PREZO Woonzorg speelt de leidinggevende een belangrijke rol, aangezien zij de spilfiguur is die een voorbeeldfunctie heeft, zorgt voor goede communicatie en infodoorstroming en mee werkt aan een draagvlak voor het project. Van belang is om PREZO Woonzorg levendig te houden, door regelmatige communicatie, overleg enz.. De zorg blijft niet stilstaan, bouwen aan kwaliteit is een werk van elke dag.

TREFWOORDEN: PREZO Woonzorg, incontinentie, rol leidinggevende
COLATIE: corpus 46 pagina’s, 4 bijlagen

Full text:
File Size Type Checksum  
PREZO_Woonzorg_verbetering_van_kwaliteit_in_een_WZC._Op_weg_naar_een_kwaliteitsvol_(in)continentiebeleid_.pdf 983 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4032 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Kennis, G. (2016). PREZO Woonzorg: verbetering van kwaliteit in een WZC. Op weg naar een kwaliteitsvol (in)continentiebeleid. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59edde5180c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer