About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Rustige vastheid. De nieuwe autoriteit als sturend kompas. Een inspirerend beleid met de nieuwe autoriteit volgens Omer op team Jeugd Alexianen Zorgroep Tienen

2016
Motmans, Karoline
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Uit de SWOT-analyse en de medewerkers enquête blijkt dat er een wetenschappelijk onderbouwde visie is op team Jeugd. Deze visie is o.a. gebaseerd op de visie van Omer, het oplossingsgericht werken (het Brugse model) en het crisisontwikkelingsmodel. Er zijn teamleden die hierrond vorming volgen. Die vorming en de visie raken echter moeilijk teruggekoppeld naar de rest van het team.
De stuurgroep van de afdeling team Jeugd heeft beslist om een project op te starten zodat de teamleden ingelicht werden over de visie van Omer. Aan de hand van het 8 stappenplan van Kotter wordt de visie geïmplementeerd. Dit project startte met een opleidingsnamiddag gegeven door 'De Wingerdbloei’. In samenspraak met de stuurgroep van de afdeling wordt er een werkgroep opgericht om de visie van Omer te implementeren. De werkgroep is gestart met een power point voorstelling over de visie van Omer. De volgende stap was het herbekijken van de regels en de afspraken om deze meer afstemmen op de visie van Omer en het oplossingsgericht werken. Ook de afdelingspsychiater heeft de visie herschreven om deze meer te laten overeenkomen met de visie van Omer en het oplossingsgericht werken. De werkgroep heeft samen gewerkt aan een draaiboek voor studenten.
De werkgroep heeft men nog verschillende actiepunten zoals het maken van een draaiboek voor nieuwe collega’s en het maken van een functieprofiel voor nieuwe collega’s.

TREFWOORDEN: Haim Omer, Kotter, Brugse model van oplossingsgericht werken

COLLATIE: 46 pagina’s, totaal met bijlage 99 pagina’s

INHOUDSDESKUNDIGE: Hermans Jill, directeur patiëntenzorg, Alexianen Zorggroep
Tienen

CONTACT: karoline.motmans@telenet.be

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_Motmans_2.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3813 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Motmans, K. (2016). Rustige vastheid. De nieuwe autoriteit als sturend kompas. Een inspirerend beleid met de nieuwe autoriteit volgens Omer op team Jeugd Alexianen Zorgroep Tienen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59ee21d1813.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer