About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?

2017
Tielen, Lisse
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Met dit eindwerk ga ik op zoek naar een antwoord op mijn onderzoeksvraag, nl. Wat zijn klantbeloften, hoe vullen de bewoners dit in en hoe kan dit uitgewerkt worden binnen de or-ganisatie?
Om een antwoord hierop te vinden werd er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van een focusgroep. In totaal werden er twee focusgroepen uitgevoerd en veertien be-woners bevraagd. De doelgroep is bewoners uit het woon- en zorgcentrum Sint-Elisabeth en bewoners uit de serviceflats Sint-Jozef.
Tijdens de focusgroepen werden de bewoners bevraagd naar hun wensen, prioriteiten, be-hoeften en wat ze vinden van de organisatie. Uit de verschillende antwoorden die ik verkre-gen heb, konden enkele vaststellingen worden gedaan.
De belangrijkste resultaten zijn dat het personeel door alle bewoners goed wordt bevonden. Ze stellen wel vast dat er een tekort is, waardoor ze niet veel tijd kunnen spenderen met het personeel maar dit wel willen. Bijkomend heeft niet iedereen het gevoel dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke voorkeuren rond de zorg.
Als het op activiteiten aankomt zijn spek en eieren in trek. Dit doet de bewoners denken aan vroeger, toen ze nog thuis woonden. Ook activiteiten met huisdieren, kinderen en muziek vallen in de smaak.
Niet alle bewoners voelen zich even veilig of vinden dat er genoeg faciliteiten hiertoe voor-zien worden.
Hieruit werden vijf klantbeloften geformuleerd, die verder in dit werk uitgewerkt worden. Als eerste belofte wordt er rekening gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de bewoner als het op zijn of haar zorg aankomt. De tweede belofte stelt dat de bewoners altijd met hun vragen terecht kunnen bij het personeel. Met de derde belofte wordt er beloofd dat de bewo-ners één keer per week spek en eieren krijgen als ontbijt. Ook zal er elke maand een huis-dier op bezoek komen. Als laatste wordt de veiligheid van de bewoners gegarandeerd.

Full text:
File Size Type Checksum  
Tielen_Lisse_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4093 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Tielen, L. (2017). Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873043071479.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer