About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Exploratie van de begripsinhoud “LETSELSCHADE”
Author :
Vanvuchelen, Yuri
Abstract : Promotor;
Mevrouw Huget Désiron

Inleiding:
Tot nog toe zijn er zeer weinig ergotherapeuten die werkzaam zijn binnen het expertiseproces bij letselschade hoewel er hier zeker een rol is weggelegd voor de ergotherapeut. De focus bij het evalueren van de gevolgen van letselschade ligt tegenwoordig meer op het functioneren en participeren. Vroeger lag deze focus echter veel meer op het medische. Dit wil dus zeggen dat er tegenwoordig kennis nodig is die artsen zelf niet volledig kunnen overzien. Een ergotherapeut kan ingezet worden om hierbij te assisteren. Om optimaal te kunnen functioneren binnen de evaluatie van letselschade zal de ergotherapeut wel wat meer inzicht moeten verwerven in dit gehele proces. Tijdens dit ASP zal de kennis die vergaard moet worden op het gebied van letselschade besproken worden.
Doel:
Dit afstudeerproject tracht een beeld te geven van de kennis over het onderwerp letselschade die de ergotherapeut nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren - als adviesverlener of als ondersteuner bij expertise - binnen de evaluatie van letselschade.
Methode:
Een exploratieve literatuurstudie wordt aangevuld met informatie uit interviews die afgenomen zijn voor het afstudeerproject van het academiejaar 2013-2014 meet focus op mogelijke meerwaarde van ergotherapeuten in het evaluatie-proces.
Deze interviewverslagen werden nu opnieuw geanalyseerd om aanvullende informatie te vinden die specifiek ingaat om het invullen van de begripsinhoud “letselschade”. Afsluitend werd een interview afgenomen om de voorlopige conclusies van dit afstudeerwerk te toetsen en verder aan te vullen.
Resultaten:
Schade wordt juridisch ingedeeld in verschillende schadeposten. Er zijn schadeposten die bijna bij ieder geval van letselschade geevalueerd moeten worden, maar er zijn ook andere schadeposten. Deze horen onder de noemer “Bijzondere schade”. De verschillende schadeposten kunnen soms overlappend zijn. Maar toch is iedere schadepost specifiek. Hoewel de ergotherapeut goed geplaatst is om bepaalde schadeposten te evalueren zijn er ook schadeposten waar de ergotherapeut niet de aangewezen persoon is om deze te evalueren.
Conclusie:
Letselschade is een conglomeraat van deelbegrippen dat zich samenstelt aan de hand van de specifieke situatie van het slachtoffer en volgens de verschillende schadeposten die juridisch gedefineerd worden.
Behalve een helder begrip over de schadeposten waarvoor de ergotherapeut de aangewezen persoon is om deze te evalueren, is ook kennis over de overige schadeposten en letselschade in het algemeen essentieel om optimaal te kunnen functioneren als adviesverlener of ondersteuner bij de evaluatie van letselschade.
Hoewel de ergotherapeut na afstuderen voldoende competenties beschikt om bepaalde schadeposten te beantwoorden is er nog bijkomende kennis nodig om optimaal te kunnen functioneren binnen de evaluatie van letselschade.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2014
Full text :
File Size Type Checksum  
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Afstudeerproject
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 10/06/2015 13:50
Last modified : 22/06/2015 16:09
Collections :
2014
Ergotherapie
3020209
Views : 2091
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer