About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?

2015
Borgers, Mieke
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
De centrale vraag in deze bachelorproef is: 'Hoe kunnen wij de inspraak binnen de instelling vergroten om tot empowerde bewoners te komen?' We willen op deze manier betere zorg bieden voor onze bewoners. Bij empowerment wordt de oudere ondersteund en begeleid, zodat hij voor zichzelf kan opkomen. Empowerment is een manier om dichter bij 'goede zorg' en betere 'kwaliteit van leven' te komen. In de Van Dale (2014) wordt empowerment omschreven als het geheel van maatregelen ter stimulering van mensen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen. In het woonzorgcentrum worden veel dagelijkse dingen van de bewoners overgenomen. Bij het ouder worden nemen ook de verlieservaringen toe (Polspoel, 2014). Hierdoor vallen veel zekerheden weg, waardoor de oudere zich machteloos voelt en het idee heeft de controle te verliezen. Het verwijst naar het belang van inspraak, autonomie en het persoonsgebonden karakter. Empowerment is niet noodzakelijk het doel, maar het hele proces dat hierbij komt kijken. We moeten het bekijken als een denk- en handelingskader (Van Regenmortel, 2009).

Met ons project trachtten we de aandacht te geven aan de mening en de wensen van de bewoners, om zo tot empowerde bewoners te komen. Het project vond en vindt plaats in Triamant, een woonzorgcentrum in Haspengouw. We merkten op dat er amper bewoners op de gebruikersraad aanwezig waren. Er zijn aanpassingen gebeurd na observaties, bevragingen en overleg rond de plaatsgevonden gebruikersraden. We kunnen vaststellen dat er opvallend meer bewoners aanwezig zijn bij de laatste gebruikersraad dan voordien. Het tijdstip en de locatie van het overleg zijn gewijzigd, waardoor het meer toegankelijk is voor de ouderen. Bewoners worden actiever uitgenodigd om deel te nemen. Tijdens het overleg krijgen de bewoners nu een tas koffie en een koekje aangeboden, wat voor een gezellige sfeer zorgt. Teamleden maken ook deel uit van het overleg, nodig voor een optimale interdisciplinaire samenwerking.

Een andere manier om bewoners, familie en personeelsleden te empoweren is via de wensboom. Met deze boom, die op beide verdiepingen van Bigarreau 'geworteld' staat, trachten we om de bewoners, hun naasten en teamleden te doen nadenken over wensen, dromen, overtuigingen, suggesties, dankbetuigingen, ... Op deze manier creŽren we op een positieve en creatieve manier de mogelijkheid tot inspraak. De boom staat ook symbool voor de afdeling Bigarreau, een kersenras, en kan een herkenningspunt zijn voor gedesoriŽnteerde bewoners of bezoekers. De bedoeling is om de wensboom ieder seizoen aan te passen tijdens een activiteit, die door het EKA-team wordt geleid.

TREFWOORDEN:
empowerment
gebruikersraad
wensboom

INHOUDSDESKUNDIGE: Petry Pamela, hoofdverpleegkundige, WZC Triamant

Promotor PXL: Katrien Lannoy

CONTACT: mieke_girl@hotmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef Borgers Mieke.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5858 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Borgers, M. (2015). Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32700dfe1c48.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer