About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Turn the music up! Muziek als didactisch materiaal in de Engelse les

2015
Fourier, Yannick
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Hoe vaak hoor je een liedje op de radio dat de hele dag nog in je hoofd blijft hangen? Je neuriet de deuntjes, zingt het na, enzovoorts. Wat als je met dit liedje niet enkel de tekst kan onthouden, maar ook je taalregels?

In het secundair onderwijs gebruikten we voor de lessen Frans het handboek “Par étape”. Na ieder hoofdstuk volgde er een liedje. In dit lied werd dan grammatica of vocabulaire van dit hoofdstuk herhaald. Dit mis ik in de handboeken van Engels. Vele handboeken gebruiken dit middel amper of niet. Dit is een gemiste kans, lijkt me.

In mijn afstudeerproject heb ik onderzocht op welke manier muziek kan gebruikt worden in de Engelse les. Hiervoor heb ik een studie gedaan om te achterhalen welk effect muziek heeft op de leerlingen, meer bepaald op de motivatie, welbevinden, betrokkenheid en of zij de leerstof makkelijker kunnen onthouden. Ik heb geholpen met verschillende projecten te organiseren. Tijdens deze projecten onderzocht ik het effect van muziek. Om de hypotheses te onderbouwen werd dit aangevuld met een literatuurstudie.

Dit onderzoek werd dan samengebundeld in tien lessen Engels. Om het didactisch materiaal zo kwaliteitsvol mogelijk te ontwikkelen werden de vakoverschrijdende eindtermen, vakgebonden eindtermen, leerplannen en handboeken bestudeerd en vergeleken. Deze geven een basis om het materiaal op te richten.

Uit ervaring kan ik twee dingen opmaken. Leerlingen werken aandachtiger mee en beleven meer plezier tijdens de Engelse les. Dit door het gebruik van muziek. Het doel van dit afstudeerproject is deze hypothese duidelijk te onderbouwen en leerkrachten inspireren om zelf meer muziek te integreren in hun lessen Engels.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2343 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Fourier, Y. (2015). Turn the music up! Muziek als didactisch materiaal in de Engelse les. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270245b1d31.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer